Patrioterne tror på fremtiden for svineproducenterne

FREMTID: - Vi vil ikke dvæle ved den nuværende situation, da vi som udgangspunkt mener, at svineproduktion igen kan blive en rentabel forretning, lyder det fra svineteamet hos Patriotisk Selskab.

- De fleste (svineproducenter, red.) tror da på, at de også er en del af fremtidens svineproducenter, og derfor regner vi også med, at de fleste vil få udbytte af den vinkel, vi har valgt at tage op på dagen, siger svinekonsulent Annette Riddersholm Kristensen som optakt til Patriotisk Selskabs årlige temadag for svineproducenter.

Konsulenten påpeger, at man ved dette års svinetemadag ikke ønsker at gøre et stort nummer ud af at sammenligne bedrifternes økonomiske situation, men i stedet har valgt at tage de kritiske og realistiske briller på i forhold til indtjeningen i fremtiden.

Optimisme og dygtighed
- Svineproducenterne skal tro på lysere tider. Der er dog ingen tvivl om, at hvis man skal være her i fremtiden, så skal man også være blandt de bedste, lyder det fra svinekonsulenten hos Patriotisk Selskab.

Eksempelvis mener hun, at 33 til 35 grise pr. årsso bliver en realitet, men at investeringerne pr. enhed også bliver større og større.

- Man skal helt klart tro på, at man har det der skal til, ellers må man sætte andre ind, understreger Annette Riddersholm Kristensen.

Efter hendes overbevisning bliver produktionerne så store efterhånden, at det kræver selskabsform, og hun tror også, at forpligtende samarbejde mellem for eksempel smågriseleverandør og aftager, sagtens vil kunne ses i fremtiden.

- Selv om nogle kan det hele, og integreret produktion også kan være godt, så er der rent miljømæssigt også fordele ved forpligtende samarbejder, påpeger konsulenten.

Fremtidens udfordringer
På mødet vil Annette Riddersholm Kristensen give hendes syn på nogle af de hensyn, man skal tage i forhold til kravene til den danske svineproduktion, og hvordan man skal fremtidssikre produktionen. Både i forhold til management og staldsystem.

- Jeg tror for eksempel, at kravene til rodemateriale bliver langt mere skærpet, hvilket kan have betydning for valg af gulvudformning. De løsgående diegivende søer kommer jo også på et tidspunkt, men vi ved ikke hvornår, siger hun.

Overvejer man at indrette til løsgående diegivende søer i det næste projekt, kan man indrette forsøg i det eksisterende staldanlæg for at gøre sig sine egne erfaringer.

- Vi kender endnu ikke målene på den ideelle sti til løsgående diegivende søer. Og da jeg tror på, at man som minimum får en afskrivningsperiode til at ændre staldsystemet til de nye krav, mener jeg, at de fleste skal vælge de traditionelle kassestier nu, og ikke planlægge noget, hvor man skal gå på kompromis.

Lappeløsninger
- Med den økonomiske situation vil vi sandsynligvis se, at der på den kortere bane bliver lavet lappeløsninger, som man ikke lige havde tænkt det, og som ikke er ideelle eller langtidsholdbare. Der bliver også renoveret mere og lavet mindre udvidelser i stedet for de store forkromede løsninger, som man måske havde troet, at man kunne få lov til, vurderer Annette Riddersholm Kristensen.

- I fremtiden skal man have undersøgt tingene nøje, beskrive hvorfor man vælger systemet og også i langt højere grad begrunde, hvorfor man vælger ét system frem for et andet og måske billigere, siger hun og påpeger, at man skal kunne svare på de kritiske spørgsmål i banken.

- Man skal i den forbindelse kunne beskrive effektivitet i forhold til byggeriet, og ikke vælge system udelukkende på baggrund af naboens erfaringer.

Produktivitet
Når økonomien i landet har det skidt, så er det, at fokus skal skærpes på effektiviteten. Her oplever rådgivningen dog et paradoks.

- Det er i produktionen, at der skal hentes penge i de dårlige tider, men folk holder jo på pengene nu, selvom en rådgiver kan flytte meget på bundlinjen. Man kommer langt med rådgivning for 15.000 kroner og eksempelvis i en smågriseproduktion på 750 søer er det kun 20 kroner pr. so der skal findes. De er som regel hurtigt hentet ind, lyder det fra Annette Riddersholm Kristensen.

Planlæg fremtiden
- På årets møde (for svineproducenter, red.) ser vi helt bevidst primært kun fremad. Vi ser på produktionen på den lange bane - ikke kun til 2013, og sætter fokus på planlægning af produktionen og investeringer i forhold til økonomien, forklarer Annette Riddersholm Kristensen.

BAT (Bedst Tilgængelige Teknologi) i svineproduktionen kommer til at fylde meget i fremtiden, og vil derfor blive gennemgået på mødet af specialkonsulent Henrik Jørgensen.

Derudover handler det hovedsageligt om at tjene nogle penge ud fra en velovervejet, planlagt produktion og en korrekt ledelse.

- Vi ønsker at kaste nogle bolde op i luften og få sat nogle tanker i gang vedrørende etablering af en produktionssikker bedrift. Strategitænkning, planlægning af produktionen, økonomi og indtjening langt ud i fremtiden er de nøgleord, vi har taget udgangspunkt i, siger konsulenten.

I den forbindelse har svineteamet blandt andet inviteret landbrugschef Jørn Nørgaard Lydiksen fra Realkredit Danmark til at komme og tale omkring de krav, han forventer at stille til fremtidens projekter.

Læs også