For mange dyr bliver ikke aflivet korrekt

LEMFÆLDIGT: Under en kontrolkampagne fra Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold i sidste halvdel af 2008 havde 23 ud af 54 af de kontrollerede landmænd ikke aflivet deres svin og kreaturer korrekt.

På en formodning om, at der formentlig var et problem, valgte Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold i sidste halvdel af 2008 at iværksætte en kontrolkampagne, hvor man undersøgte, om landmænd aflivede deres dyr i henhold til reglerne. I alt fik 54 landbrugsejendomme et besøg. På 23 af ejendommene kom man frem til, at aflivningen af dyrene til destruktion ikke foregik godt nok. De er nu meldt til politiet.

- Det er svært at sige, hvad vi kunne forvente af kampagnen, men jeg vil da sige, at tallet er lige højt nok, siger Karsten K. Madsen, leder af Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold.

Ikke skåret halsen over
Problemet hos de 23 landmænd var primært, at man ikke havde skåret dyrenes store halsblodkar over efter skuddet med bolt-pistolen. Selvom langt de fleste dyr dør allerede som følge af skuddet med boltpistolen, er det ifølge reglerne nødvendigt at afbløde dyrene for at sikre, at døden indtræffer hurtigt hver gang.

- Vi har hørt mange forskellige forklaringer på, hvorfor man ikke har foretaget en afblødning af dyrene, efter man har brugt bolt-pistolen. Nogle siger de ikke kan lide blodet. Andre vil ikke have blodet ind i staldene, mens en helt tredje undskyldning går på, at man har medhjælpere, der ikke taler dansk, og som ikke har forstået instrukserne, siger Karsten K. Madsen.

Fødevarestyrelsen afholder i løbet af foråret et evalueringsmøde med brancherne for at finde ud af, hvad der yderligere kan gøres for at reglerne vedrørende aflivning efterleves. Samtidig truer Fødevareminister Eva Kjer Hansen en ny kontrolkampagne overfor landmændene. Der skal øget fokus på kontrollen med korrekt aflivning af dyr til destruktion.

- Det er hos den enkelte landmand, ansvaret ligger. Man kan sige, at det hele handler om godt landmandskab. Jeg ved, at der er blevet sendt 10.000 breve ud til landmænd fra brancheforeningerne for at informere om korrekt aflivning. Brancherne har allerede gjort rigtige meget for at rådgive om den korrekte aflivningsmetode, siger Karsten K. Madsen.

Ikke godt nok
Fra en af brancheforeningerne, Dansk Kvæg, bekræfter formand Peder Phillip, at man allerede i december måned, efter at have hørt om Fødevarestyrelsens undersøgelser, har udsendt informationsmateriale til sine medlemmer.

Ifølge Peder Phillip hjælper brevene, da øget fokus på sagen alt andet lige, får folk til at følge reglerne. Desuden har brancheforeningen ikke andre redskaber at tage i anvendelse end at udsende information, fortæller han.

- Som det er, er det bare ikke godt nok. Der er et regelsæt og det skal følges, siger Peder Phillip.

Læs også