»Her skulle ske noget«

På Sortkildegaard i nærheden af Holbæk, sidder landmand Martin Sortkilde Knudsen og hans kone Helle ikke stille ret lang tid ad gangen.

Da Martin Sortkilde Knudsen i 1993 vendte hjem fra Næsgaard Landbrugsskole, overtog han Sortkildegaard, som ligger i Kirke Såby i nærheden af Holbæk. Han er syvende generation på gården, som han overtog efter sin morfar.

Da Martin og Helle Sortkilde Knudsen overtog Sortkildegaard, var der tale om et landbrug med 50 hektar landbrugsjord og 500 slagtesvin på dybstrøelse hjemme i længerne på gården. Stuehuset, som Martin er født og opvokset i, var et gammelt stråtækt bindingsværkhus fra 1800-tallet.

I dag hører der 140 hektarer jord til Sortkildegaard, og der dyrkes i alt 300 hektar med blandede afgrøder. Desuden er det gamle stuehus revet ned, og familien Sortkilde Knudsen bor i dag i et dejligt stort stuehus, som er bygget, så man tror det altid har ligget der, men blot er blevet renoveret.

Det skal kunne betale sig
Efter overtagelsen i 1993 knoklede det unge par for at få landbruget til at give et godt afkast, og sideløbende med arbejdet på gården, passede Helle Sortkilde Knudsen et kontor job hos DSV, hvor hun også er uddannet.

- Vi knoklede i døgndrift, det første år vi havde gården, og da vi så årsregnskabet for 1993, kiggede vi på hinanden, og blev enige om, at her skulle ske noget, hvis ikke vi skulle sælge, og finde på noget andet at lave, fortæller parret.

I 1994 udvidede de derfor Sortkildegaard til også at omfatte en maskinstation, og i 2006 kom Sortkildegaard Transport til.

Bacon and eggs
Udover dyrkning af jord, har Sortkildegaard en slagtesvineproduktion og en ægproduktion.

- Vores gamle svinestald væltede i orkanen i 1999, dog uden at grisene kom til skade, beretter Helle Sortkilde Knudsen. Vi var derfor nødt til at bygge en ny stald, som stod færdig i år 2000, og som kan huse 900 slagtesvin, fortsætter hun.

Desuden blev landbruget i 2004 udvidet med en ægproduktion, hvor der fremstilles berigede buræg.

- Jeg kan simpelthen ikke få over mit hjerte at lave buræg, fortæller Martin Sortkilde Knudsen, og når æggene er berigede, betyder det, at hønsene har lidt mere plads. De har siddepinde, grus, de kan skrabe i, og redekasser.

Der er i alt 16.000 høns på gården og en produktion på 15.000 æg om dagen.

Maskinstationen
Der er ingen opgaver, som ikke kan løses af Sortkildegaard Maskinstation. Alle moderne maskiner står til rådighed, og det er muligt både at presse storballer, lave wrap, køre gylle og hvad der ellers kan være brug for i et tidssvarende landbrug.

- Om vinteren har vi faste aftaler med en række private virksomheder, som vi rydder sne og salter for, og derudover kører vi for Vejdirektoratet ved kraftig snefald, fortæller Martin Sortkilde Knudsen.

Udover vinteropgaverne, går året sin gang på maskinstationen., hvor der om foråret er stor fokus på spredning af gylle og kunstgødning.

- Midt på sommeren går vi i gang med at høste og presse halm. Den går til DONG, som vi har en kontrakt med på 4.000 tons.

Vognmandsforretningen
I 2006 var Sortkildegaard underentreprenører ved et nybyggeri. De oplevede i den forbindelse, hvor svært det var, at få de lastbiler, de havde behov for.

- Det kunne simpelthen ikke betale sig med al den ventetid, fortæller Martin Sortkilde Knudsen. Det var for dyrt og for irriterende, at vi hele tiden skulle vente, og så måtte vi jo selv gøre noget, fortsætter han med et smil.

Derfor tog Helle Sortkilde Knudsen vognmandsautorisation, og inden udgangen af 2006 havde Sortkildegaard Transport syv lastbiler kørende.

- Da byggeriet i Danmark var på sit højeste i 2007, havde vi 15 lastbiler ude at køre. Men på grund af byggekonjunkturerne har vi valgt at sælge syv biler fra, da vi ellers er alt for sårbare, fortæller Martin Sortkilde Knudsen.

Alt i alt udgør landbruget og maskinstationen cirka 75 procent af virksomheden, mens transporten udgør de sidste 25 procent.

Seneste tiltag er en webbutik, hvor der kan købes grus, sten, ridebanesand, brosten med videre.

Gode folk
Der er i gennemsnit 10-15 ansatte på Sortkildegaard. Heraf er seks fasteansatte chauffører og fem er fastansat i landbruget. For at øge fleksibiliteten i virksomheden, skal to af de ansatte i landbruget nu på kursus, så de kan få stort lastbilkørekort.

Det er vigtigt for Martin Sortkilde Knudsen at være med i den daglige drift på gården, derfor er det ham, der sørger for alt materiel, kører mejetærsker, og sår markerne til. Det er også ham, der tager sig af personaleopgaver som ansættelser og afskedigelser, sikkerhed og så videre.

- Vi kan godt mærke, at bøtten er vendt på arbejdsmarkedet. For kort tid siden kunne folk finde på at sige op fra dag til dag, hvis der blev rettet kritik imod dem, men det har heldigvis ændret sig, siger Helle Sortkilde Knudsen. I dag har vi flere henvendelser om ledige stillinger om ugen, men man skal alligevel passe på sine gode folk, fortsætter hun.

Familien
I dag tæller familien også tre børn: Christian, Frederik og Ditlev på henholdsvis 11, 9 og 4 år. De er alle tre interesserede i landbruget på én eller anden måde, men det er især Frederik, der interesserer sig for driften og maskinerne.

- Jeg har nogle gange siddet sent om aftenen, og ventet på, at Frederik skulle komme hjem fra marken, når han har været med sin far eller en af de ansatte ude at køre traktor, fortæller hans mor med et smil.

Christian derimod er mere interesseret i natur og dyr, og synes det er spændende, når mor og far går på jagt, mens Ditlev endnu er for lille til at interessere sig rigtigt for landbruget.

Det skal være sjovt
Martin og Helle Sortkilde Knudsen har den holdning, at bedriften skal køres på en måde, så alle synes, det er sjovt. Det er ikke meningen, at hverken ejere eller ansatte skal hænge på traktoren på skæve tidspunkter af døgnet året rundt. Der er selvfølgelig spidsbelastninger hen over året, men som udgangspunkt skal al tiden ikke bruges på landbruget.

Blandt andet derfor benytter Sortkildegaard pløjefri dyrkning af markerne. Denne form for dyrkning kræver lidt mere overvågning, men til gengæld er det muligt at spare meget på brændstof og mandskabstimer, da markerne kan tilsås med fire en halv hektar per time.

- For ganske få uger siden sad jeg med min søn Christian på skødet, og nu er han pludselig blevet 11 år, og vi har fået hans konfirmationsdato, siger Martin Sortkilde Knudsen. Sådan skal det ikke være med Ditlev, ham vil jeg se vokse op, og derfor må vi finde andre måder at køre bedriften på.

På Sortkildegaard sidder man ikke med hænderne i skødet, for man har et liv man gerne vil opleve.

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs også