Landbruget opfordrer til boykot

(EFFEKTIVT LANDBRUG) UNDSIGER: Landbrugsraadet undsiger en række eksportører, der har afvist at underskrive transportkodekset.

- Det er helt uacceptabelt, at en række eksportører har afvist at underskrive vores kodeks for transport af dyr og alligevel fortsætter med at køre lange dyretransporter. Alle landmænd bør straks stoppe samarbejdet med disse virksomheder. Det siger formanden for Landbrugsraadets veterinærudvalg, Gert Karkov, på baggrund af indberetninger om de lange dyretransporter, der er kørt fra Danmark siden indførelsen af erhvervets kodeks for dyretransporter.

Han afviser, at der kan være tale om en forglemmelse fra eksportørernes side:

- Der er blevet udsendt et brev og siden en reminder.

- Vi har været i kontakt med firmaerne, og nogle har ikke ønsket at underskrive kodekset, siger Gert Karkov.

Klare krav

- Vi har fra erhvervets side været meget klare i mælet over for eksportørerne. Det er ubegribeligt, at de vælger at overhøre vores krav om at sikre god dyrevelfærd under transport. Indtil de underskriver kodekset bør samarbejdet ophøre. Så enkelt er det, siger Gert Karkov.

Så snart eksportørerne underskriver kodekset vil deres navne optræde på den positivliste, der findes på www.landbrugsraadet.dk.

Konklusionen er dermed enkel. Fødevareerhvervet opfordrer alle landmænd til kun at samarbejde med de virksomheder, der har underskrevet kodeks for dyretransporter.

Undgå følgende

Følgende eksportører har gennemført lange dyretransporter uden at have underskrevet erhvervets transportkodeks:

- PorcEx

- Bovi-Denmark

- Danish International Cattleexport

- Hans Skov Christensen

Læs også