Halmlicitation på plads i hele landet

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Med en aftale om, at al halmleverance til Dong Energy skal ske gennem licitation, føler Danske Halmleverandører sig sikre på, at handel med halm bliver fair.

Den endelige aftale om, at al halm til Dong Energy (det fusionerede selskab af seks danske energiselskaber: DONG, Elsam, E2, Nesa, Københavns Energis elaktiviteter og Frederiksberg Forsyning) nu skal igennem licitation, er nu på plads. Aftalen har indtil videre kun været gældende vest for Storebælt, men med ganske få ændringer i kontrakten er aftalen om leverancer af halm til Dong Energy øst for Storebælt (E2) nu også på plads.

- Det væsentlige i aftalen er, at vi nu har sikret fair handelsbetingelser. Nu kan den enkelte landmand selv sidde derhjemme og regne på, hvad han vil have for sin halm, og når buddet er givet, kan han ikke bagefter blive ringet op og blive presset på prisen, siger formand for Danske Halmleverandører Hans Stougaard.

Han vil ikke komme med en vurdering af, hvad aftalen betyder for halmprisen, men han forventer selv at komme med et tilbud til Dong, som sikrer ham en vis indtjening.

- Folk må jo sådan set selv om, om de vil forære halmen væk, det vil jeg ikke blande mig i, men det har jeg altså ikke tænkt mig, siger hans Stougaard.

Den nye kontrakt for Østdanmark ligner i alt væsentligt den kontrakt, der har været i brug ved Enstedværket i Aabenraa, hvor halmen i år er blevet købt igennem licitation, og her er det ifølge Hans Stougaard kørt på skinner.

- Jeg har talt med den jurist, der sad med ved bordet for os, da tilbuddene blev åbnet, og ifølge ham gik alting som det skulle, fortæller Hans Stougaard, der dog heller ikke her vil sige noget om, hvad det har betydet for priserne.

Det vil afdelingsleder i Dong’s afdeling for biomasseindkøb Benny Corneliusen heller ikke.

- Det er jo en konkurrencesituation, så vi oplyser ikke noget om priserne. Det vi kan sige er, at vi har fået halmen til en konkurrencedygtig pris. Det har kostet os en del administrativt bøvl, men det må man tage med. Vi er godt tilfredse med aftalen.

Forskellen på de to kontrakter er blandt andet, at Dong i Øst får mulighed for at forhøje den samlede mængde med 15 procent, hvor de kun kan forhøje med 10 procent i Vest. Desuden får Dong i øst mulighed for frit at købe seks procent af det forventede årlige forbrug pr. værk. Dog kun hvis særlige vilkår gør sig gældende.

- Det er et af de punkter, vi har forhandlet en del om, men vi er af juristerne blevet forsikret, at det kun er gældende, hvis der virkelig er tale om særlige forhold, så mængden skal dække 100 procent af værkernes behov, siger Hans Stougaard.

I kontrakten opfordres der desuden til, at man afgiver forskellige tilbud, hvilket formanden for Sjællandske halmleverandører, Torben Hansen, der har siddet med ved forhandlingsbordet, har tænkt sig at benytte sig af.

- Hvis man for eksempel skal købe en del af halmen af andre, er det oplagt, at der skal være en anden pris for den del af kontrakten, siger Torben Hansen, der også glæder sig over, at den nu er kommet på plads.

Grunden til, at Østdanmark først kommer med i aftalen nu, er - ifølge Torben Hansen – at Energi E2 var midt i fusionsforhandlinger med Elsam, da aftalen om Vestdanmark kom på plads.

- Man kan jo ikke forhandle på andres vegne, og derfor var det vigtigt, at fusionen var endeligt på plads, inden aftalen blev lavet. Men vi havde givet hinanden håndslag på, at det skulle ske, da aftalen om Vestdanmark blev lavet, siger Torben Hansen.

Han oplyser i øvrigt, at der i foråret vil blive indledt forhandlinger med Sjællands anden store aktør på halmmarkedet – det svenske energiselskab Vattenfall – således at også halmleverancer til dette selskab kommer i licitation snarest muligt.

Læs også