Amtet burde have købt erstatningsjord i tide

(LANDBRUG FYN) Gårdejer Erik Boman, Broby, skal afgive 24 hektar til vådområder og genslyngning af Odense Å.

Gårdejer Erik Boman, Gammelhave i Broby, er en af 75 lodsejere, der skal afgive landbrugsjord til det store genopretningsprojekt, som amtet og staten ønsker gennemført på en tolv kilometer lang strækning af Odense Å i Broby kommune. Åen skal tilbage til sit gamle leje, og der skal genskabes en række vådområder. Der er i alt tretten lodsejere, der har gjort indsigelse mod de foreliggende planer.

Indsigelsen for Gammelhaves vedkommende drejer det sig om i alt 24 hektar, som gården skal afstå til genslyngninger af åen og til vådområder ved Lundegaard mod Nr. Broby.

De 24 hektar svarer til næsten ti procent af al den landsbrugsjord, der skal inddrages til hele projektet. Erik Boman, der driver Gammelhave i et interessentskab sammen med sønnen Søren, har i flere år haft sagen tæt inde på livet. Dels som landmand og lodsejer, og dels som medlem af Broby kommunalbestyrelse, hvor han er formand for teknisk udvalg valgt af Venstre.

-I kommunalbestyrelsen og i teknisk udvalg er jeg naturligvis inhabil og må gå uden for døren, når sagen har været til forberedelse i teknisk forvaltning og til behandling i udvalget og i kommunalbestyrelsen, siger Erik Boman.

- Jeg kan som borger i kommunen have stor sympati for projektet, men som landmand og medejer af en gård, der i den grad bliver berørt af hele genopretningsprojektet, så må jeg ikke blot for min egen skyld, men også for den næste generation på gården gøre indsigelse mod projektet. Især den del, der drejer sig om vådområderne og spørgsmålet om erstatningsjord.

- Efter min opfattelse har amtskommunen i gennem tre år forpasset mulighederne for at sikre den erstatningsjord, der kunne kompensere os og give os de samme betingelser for fortsat drift som hidtil, siger Erik Boman videre.

- De muligheder har været til stede. Der har været jord til salg, og amtet har kunnet erhverve det til markedspris, hvis man ellers ville.

Erik Boman peger på, at man gerne på gården vil forberede et generationsskifte, og at man fortsat ønsker at tilpasse sig de forandringer, der er nødvendige for en fortsat rentabel drift.

- Vi har 110 køer på gården og ønsker at bygge en ny stald til 280 køer. Med den usikkerhed om fremtiden, som dette projekt afstedkommer, så har vi svært ved at planlægge og gennemføre så stor en investering.

- Den erstatningsjord, som vi nu muligvis kan få, vil give os driftsmæssige ulemper og påføre naboer og andre i området gener i hverdagen, blandt andet fordi det i forhold til gården ligger på den forkerte side af åen, påpeger Erik Boman.

TEKST: LEIF HANSGAARD

Læs også