Såbed til vintersæden

(Effektivt Landbrug) PLØJEFRI DYRKNING: Tiden er inde til at planlægge jordbearbejdningen forud for vintersæd.

Det er nu, jordbearbejdningen forud for vintersæden skal planlægges i sædskifter med reduceret jordbearbejdning.

- Når stubben er høstet kort og halm og især avner er spredt i fuld arbejdsbredde, skal der jordbearbejdes, siger planteavlskonsulent Lars Andreasen, Landbo Limfjord, der har følgende opskrift på opgavens løsning:

- Fuld gennemskæring er at foretrække og skal foregå i 3-5 centimeters dybde. Kør gerne diagonalt på marken, det jævner køresporene. For at bevare jordfugtigheden er det en fordel, at harven har en pakkevalse eftermonteret. Det sikrer også et jævnere såbed.

5-10 dage før såning af vintersæden, når spildfrø og ukrudt er spiret godt frem, skal der sprøjtes med et glyphosatmiddel.

- Dosis afhænger af ukrudtstrykket, men som hovedregel kan man klare sig med 0,75-1,0 liter pr. hektar, siger Lars Andreasen. Store tokimbladede ukrudtsarter skal dog bekæmpes mekanisk.

- Det er især vigtigt at bekæmpe græsukrudt, da dette volder de største problemer i sædskifter med reduceret jordbearbejdning og kun vanskeligt lader sig bekæmpe, efter at afgrøden er spiret frem, påpeger planteavlskonsulenten.

- Umiddelbart inden såning skal marken harves op i den ønskede dybde, selvfølgelig afhængig af afgrøde, jordbundsforhold og maskintyper, tilføjer Lars Andreasen. Som hovedregel i minimum 8-10 centimeters dybde. Her skal harven være udstyret med smalle tænder for at undgå at lave harvesål.

Hvis såbedet ikke er tilfredsstillende, skal udsædsmængden korrigeres 10 procent opad. Såtidspunktet er det samme som ved pløjning.

- Efter kornets fremspiring er det vigtigt at kigge marken grundigt igennem for ukrudt og lave optællinger for at iværksætte den bedste og mest økonomiske ukrudtsbekæmpelse, påpeger Lars Andreasen.

- Har man problemer med græsukrudt, skal man indstille sig på, at ukrudtsbekæmpelsen her i efteråret sagtens kan komme op på 250 kroner pr. hektar, tilføjer planteavlskonsulenten og peger på løsninger med DFF, Boxer og Oxitril som de mest oplagte, når ukrudtet skal bekæmpes.

Læs også