Lige ret for alle?

(LANDBRUG FYN) Når almindelige borgere laver fejl, skal de rettes omgående, men der gælder tilsyneladende andre regler for offentlige myndigheder. Det kan ikke være rigtigt, mener landmand på Helnæs.

Gårdejer Jørgen Storm, der bor på halvøen Helnæs i Assens Kommune, har ikke den helt store tillid til offentlige myndigheder. I hvert fald har han ved flere lejligheder erfaret, at der tilsyneladende ikke gælder de samme regler for myndighederne som for almindelige borgere i det danske samfund.

- Hvis jeg som almindelig borger laver en fejl - for eksempel kommer til at overskride en frist for indsendelse af diverse ansøgninger og skemaer, eller indbetaler et eller andet beløb nogle få dage for sent - så kører hele »apparatet«, og jeg bliver truet med al landsens ulykker, hvis jeg ikke makker ret inden for ganske kort tid, påpeger Jørgen Storm.

- Hvis det derimod er en offentlig myndighed, som for eksempel skal udbetale nogle penge til mig, så kan der godt gå flere måneder, før der sker noget - selv om jeg klager.

Af forskellige årsager fik Jørgen Storm i år indsendt sin ansøgning om hektarstøtte for sent til Direktoratet for FødevareErhverv. Ansøgningen, der skulle have været fremme 21. april, blev først modtaget i direktoratet den 3. maj.

Det udløste omgående et brev fra direktoratet, som blandt andet gjorde opmærksom på, at: »Når vi modtager en ansøgning efter den 21. april, bliver hektarstøtten nedsat med 1 % for hver arbejdsdag, ansøgningen er forsinket frem til og med den 17. maj.«

- De stramme tidsfrister gælder åbenbart ikke den anden vej, konstaterer Jørgen Storm. Jeg har to hektar, for hvilke jeg har indgået en aftale om »Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger« (MVJ). Ifølge aftalen skal afvandingen af arealet i 20 år ændres, så vandstanden hæves. Til gengæld får jeg hvert år udbetalt MVJ-støtte på ca. 3.000 kr. pr. ha.

- Den 23. januar i år får jeg brev fra Fyns Amt, der oplyser, at Direktoratet for FødevareErhverv har foranlediget, at tilskuddet til MVJ for perioden 2002/2003 overføres til min konto. En del af arealet er berettiget til bonus, der udgør 238,07 kr., som vil blive overført inden for 14 dage.

- Så sker der i øvrigt ikke mere. Jeg rykker for pengene i løbet af en måneds tid, og den 29. marts får jeg et nyt brev fra Fyns Amt, der er blevet opmærksom på, at der har været en fejl i bonusudtrækket for 2001, så jeg ikke har fået udbetalt det bonusbeløb, jeg var berettiget til.

- Amtet beklager fejlen og den forsinkede udbetaling og lover, at reguleringen på 77,22 kr. vil blive overført til min bankkonto inden for 14 dage. Det vil sige, at jeg nu har et beløb på godt 300 kr. til gode.

- Der sker stadig ikke noget, så jeg rykker nogle gange og klager igen ca. 1. juni. Den 8. juni får jeg fra Fyns Amt overført hele beløbet, som jeg skal have for de to ha, i alt 6.040,02 kr.

- Imidlertid får jeg den 21. juni brev fra Direktoratet fra FødevareErhverv, at de har konstateret en fejl i udbetalingssystemet for MJV-støtte. Direktoratet anmoder mig om inden for fire uger at tilbagebetale de 6.040,02 kr. minus de 238,10 kr., som jeg skulle have udbetalt i bonus - altså tilbagebetaling af 5.801,92 kr.

- Brevet slutter med, at hvis tilbagebetalingskravet ikke bliver dækket inden for fire uger, vil der blive tilskrevet renter (udlånsrenten plus syv procent) fra opkrævningsdatoen, dog mindst med 50 kr.

- Jeg ringer ind til direktoratet og gør opmærksom på, at der stadig mangler 77,22 kr., og jeg får at vide, at jeg bare kan trække de 77,22 kr. fra det beløb, der skal tilbagebetales. Men, siger Jørgen Storm, hvis jeg trækker de 77,22 kr. fra inden indbetalingen, er jeg ikke sikker på, at de kan finde ud af det der inde.

- Med andre ord: Det er ikke kun mig, der laver fejl. Men når jeg laver en fejl, skal den rettes med det samme, - ellers bliver jeg trukket en procent af hektarstøtten pr. dag. Men når Fyns Amt eller Direktoratet for FødevareErhverv laver fejl, så kan der let gå flere måneder, inden fejlen bliver rettet, og jeg får de penge, jeg har til gode.

- Jeg mener, understreger Jørgen Storm, at der bør gælde de samme regler, uanset om man er Fyns Amt, et direktorat under Fødevareministeriet - eller blot en almindelig landmand på Helnæs.

Læs også