Noteringen skal op på 40 cent

(Effektivt Landbrug) De Europæiske mælkeproducenter bør stå sammen om at kræve en minimumsnotering af mejerierne svarende til knap tre kroner. Tysk producentforening har sendt mejerierne et ultimatum.

- De danske mælkeproducenter står os nær. Og vi håber, at de sammen med kolleger i Holland og Frankrig vil støtte os i vores krav om en mælkepris, som landmændene kan leve af.

Sådan lyder appellen fra Eckhard Harder, forretningsfører i mælkeproducentforeningen Bundesverband Deutscher Milchviehhalter Nord (BDM Nord) efter et stormøde lige før påske, hvor hovedpunktet på dagsordenen var, hvorvidt det ville være frugtbart for de tyske mælkeproducenter at gå i samarbejde med danskerne. Og det vil det, lød konklusionen.

Med til mødet var kvægbrugstekniker Carsten Andersen, Landwirtschaftlicher Hauptverein for Nordschleswig, LHN.

Som tidligere omtalt i Effektivt Landbrug er de tyske mælkeproducenter desperate, fordi discountkæderne presser mejerierne til at underbyde hinanden for at få lov at sætte mælken på butikshylderne, hvilket selvfølgelig har sat sine spor på noteringen, der ligger på 26 eurocent (1,94 kroner) pr. kg.

I et forsøg på at vende udviklingen har BDM udfærdiget en ny afsætningskontrakt, som garanterer leverandørerne 40 eurocent (2,98 kroner) pr. kg mælk, de vejer ind. Udkastet er sendes som et ultimatum til mejerierne 22. april, og skal træde i kraft til nytår.

- De mejerier, som ikke undertegner vores nye afsætningskontrakt, fordi de foretrækker et fortsat samarbejde med discountkæderne som Lidl og Aldi, får ingen mælk fra os, siger Eckhard Harder.

Såfremt udspil fra mælkeproducenterne ikke får tilstrækkelig bred opbakning fra mejerierne, er medlemmerne i BDM ifølge Eckhard Harder klar til et landsdækkende ugelangt leveringsstop.

- Vi kan endnu ikke sige noget om, hvornår det bliver. Det kommer til at tage mindst et par måneder at organisere, siger Eckhard Harder, og forklarer, at det bliver i netop den situation, at tyskerne får brug for opbakning fra mælkeproducenterne ikke bare i Danmark, men også fra Holland og Frankrig.

BDM Nord forventer ikke, at den ny afsætningskontrakt er i strid med EU’s direktiver mod konkurrencebegrænsning.

- EU’s regler mod kartelvirksomhed er ikke relevant for os, da det ikke gælder primærproducenter, mener han.

Mens de tyske mælkeproducenter håber på at tvinge mejerierne til at hæve noteringen voldsomt, peger udviklingen i noteringen herhjemme endnu engang nedad.

Bestyrelsen i Arla Foods besluttede på sit møde 6. april at sænke acontoprisen til andelshaverne med otte øre fra knapt 2,21 kr. pr. kg mælk til 2,13 kr. pr. kg mælk gældende fra 1. april.

Trods sænkningen ser det fortsat ikke ud til, at Arla Foods når det budgetterede resultat for hele året. Der er således en risiko for, at dette også vil påvirke niveauet for den forventede efterbetaling.

- Desværre har den nedadgående tendens vist sig at holde stik. Vores estimat er mindre end det budgetterede, og derfor har vi fundet det nødvendigt at tilpasse acontoprisen, siger Arla Foods’ formand, Knud Erik Jensen.

Allerede på repræsentantskabsmødet i marts varslede ledelsen fald i acontoprisen, samt at prissænkningen i april kunne blive større end de budgetterede fire øre.

Effekterne af EU’s landbrugsreform, som er en af grundene til, at Arla må sænke mælkeprisen, kompenseres i en vis udstrækning over for mælkeproducenterne med en mælkepræmie.

For Danmarks vedkommende er det vedtaget at udbetale en præmie på 8,7 øre pr. kg kvote i første omgang for 2004.

Præmien udbetales til de mælke- producenter, der har produceret mælk i kvoteåret fra 1. april 2003 til 31. marts, på basis af den mælkemængde, de rådede over pr. 31. marts 2004.

Direktoratet for FødevareErhverv er klar med den nye mælkepræmie for 2004. På landsplan drejer det sig om et beløb på cirka 390 millioner kroner, der udbetales som kompensation for de prisreduktioner på især smør og mælkepulver, og som EU’s landbrugsministre vedtog i september 2003.

Direktoratet har i sidste uge udsendt vejledning og skemaer til brug for ansøgning om den nye mælkepræmie til alle mælkeproducenter, der havde en kvote pr. 31. marts 2004.

Direktoratet har fået oplyst landmændenes kvoter fra Mælkeudvalget. Kvoten er påtrykt ansøgningsskemaet, så det eneste, ansøgeren skal gøre, er at kontrollere, om tallet er rigtigt, underskrive ansøgningen og returnere den til direktoratet.

Hvis den fortrykte kvote er forkert, skal ansøgeren skrive den rigtige kvote på ansøgningen, underskrive denne og returnere den til direktoratet. Direktoratet skal have ansøgningen i hus senest den 15. maj 2004.

Hvis ansøgeren har solgt sin kvote på majbørsen i 2003, udbetaler direktoratet præmie for den del af kvoten, som ansøgeren har haft i perioden fra 1. april til 1. oktober 2003, det vil sige halvdelen af kvoten. Køberen af kvoten modtager præmie for den del af kvoten, som er overdraget midlertidigt fra 1. oktober 2003 til 31. marts 2004.

Præmien består af en fast præmie og en tillægsspræmie og forventes samlet at blive cirka 8,7 øre pr. kg mælkekvote. Direktoratet udbetaler mælkepræmien i december 2004.

Læs også