Stigende krav fra landbruget

(LANDBRUG SYD) Frøsalget i Brørup kan se tilbage på et år, hvor omsætningen blev forbedret trods et marked med færre landmænd der stiller stigende krav til sortiment, kvalitet og pris.

Nettoomsætningen er steget med 600.000 kr. Og mængdemæssigt er omsætning i Frøsalget steget med 64 tons til nu 724 tons. Så der var derfor heller ingen grund til at klage for formand Kurt Jørgensen i forbindelse med Frøsalgets generalforsamling i sidste uge. Han valgte da også især at koncentrere sig om de fremtidige udfordringer der venter.

Han betegnede samtidig 2003 som et år der bød på mange udfordringer og stigende krav til landbruget og de tilknyttede virksomheder. Og her er det ikke mindst EU-reformen og hvad han betegnede som en ikke særlig landbrugsvenlig finanslov, der dominerede.

Frøsalgets kernekunder er kvægbrugerne, og Kurt Jørgensen redegjorde da også for EU-reformens virkninger for mælkeproducenter og producenter af kødkvæg. Mælkekvoter, hektarstøtte og forhold vedr. forpagtninger, får ikke bare konsekvenser for landmændene men også virksomheder med tilknytning hertil.

- Dagens landmand skal være topprofessionel multifunktionel virksomhedsleder for at kunne klare sig tilfredsstillende. Det stiller krav til landmandens samarbejdsrelationer. Det mærker vi i Frøsalget, hvor kravet til service, sortiment, distribution samt priser og rabatter stiger mærkbart, lød det fra Kurt Jørgensen.

Frøsalget i Brørup har et tæt samarbejde med DLF-Trifolium. Og Kurt Jørgensen benyttede generalforsamlingen til at sige tak for det frugtbare samarbejde.

Og netop samarbejde er vigtigt for Frøsalget, hvor man har udvidet på flere fronter. Senest omkring koldtest af majs sammen med Landscentret for Planteavl.

Og samarbejde på tværs vil fortsætte fremover, selv om direktør i Frøsalget, Per Korsgård, har noteret kritik fra især landbrugets top omkring uvildigheden i rådgivningen til landmændene, når private interesser er med. En kritik der dog ikke deles lokalt.

I forbindelse med den efterfølgende debat blev der fra alle sider udtrykt anerkendelse af samarbejdet, hvor man især efter fjernelsen af statstilskuddet til landbrugets foreninger, ikke kan se noget galt i at samarbejde på markedsvilkår.

Under debatten var der tillige en vis kritik af regnskabet, hvor flere noterede sig, at overskuddet på knap 240.000 kroner reelt dækker over et driftsresultat, der viser et underskud på knap 328.000 kroner. At årets resultat alligevel endte i plus skyldes gunstige udviklinger på aktier og obligationer. Per Korsgård understregede dog, at man forventer at få balance i driftsresultatet i 2004.

I forbindelse med generalforsamlingen var der valg til bestyrelsen. Det betød genvalg til formand Kurt Jørgensen samt til medlemmerne Peder Nielsen og Henrik Bertelsen. Et af bestyrelsesmedlemmerne i Frøsalget kommer fra de foreningsansatte medlemmer. Her har planteavlskonsulent Christian Petersen, tidligere LHN, valgt at udtræde af bestyrelsen på grund af jobskifte.

På generalforsamlingen gav det efter valg med stemmelighed med hele tre afstemninger valg til planteavlskonsulent, Claus Erichsen, LHN.

Læs også