Landmand klager over nabohus

(LANDBRUG FYN) Keld Ringer i Bro frygter, at et helårshus indenfor 300 meter grænsen fra hans ejendom vil ødelægge fremtidsmulighederne for hans landbrug.

Tingene er vendt på hovedet i Bro.

Det plejer at være naboer, der klager over landmænd, som vil udvide produktionen. Men i den lille vestfynske landsby er det omvendt. Her har gårdejer Keld Ringer klaget til Naturklagenævnet, fordi han ikke vil have en ny nabo.

Det er dog ikke naboen, han har noget imod. Det, han klager over, er Ejby Kommunes tilladelse til at opføre et helårshus, som vil komme til at ligge 290 meter fra en af hans ejendomme.

- Hvis huset bliver bygget, kommer der en samlet bebyggelse på otte huse indenfor 300 meter grænsen. Og det vil gøre det sværere for mig at fremtidssikre min bedrift, siger Keld Ringer.

I bekendtgørelsen står der nemlig, at der ikke kan tillades »etablering, udvidelser eller ændringer af erhvervsmæssigt dyrehold, der medfører øget forurening, indenfor en radius af 300 meter fra en samlet bebyggelse i landzone«.

Så Keld Ringer skal ikke have klinket noget.

- Hvis jeg ikke kan udvide produktionen, falder ejendommens værdi betydeligt, siger gårdejeren, som peger på, at det vil gøre det svært at få et byggeri finansieret i fremtiden.

Og han har netop planer om at bygge et nyt overdækket hus til sine ænder, som er en vigtig del af hans produktion.

- Men hvem vil låne penge til et projekt, der ikke er fremtid i, spørger Keld Ringer, som ikke kan forstå, hvorfor kommunen giver tilladelse til at bygge et hus så tæt på et landbrug med animalsk produktion.

- Der er masser af muligheder for at lægge byggeriet i Bro. Så hvorfor lukke af for mine fremtidsmuligheder, siger Keld Ringer, som kalder kommunens måde at agere på for »ikke særlig erhvervsvenlig«.

Keld Ringer har tidligere haft et montagefirma, men de sidste to et halv år har han udelukkende levet af landbruget. Og det vil han gerne blive ved med. Derfor kæmper han for at beholde muligheden for en produktionsudvidelse på den ene af sine tre ejendomme.

- Jeg har også en ejendom, der ligger tæt på et område, hvor der bygges sommerhuse. Og det har jeg ikke noget imod. Det gavner borgerne. Men jeg vil ikke lukkes totalt inde. Derfor protesterer jeg, når man vil bygge et hus på det for mig værst tænkelige sted, siger han.

- Min ejendom, tilføjer Keld Ringer, er den eneste i Bro-området, hvor der stadig er udvidelsesmuligheder. De andre gårde ligger enten for tæt på skoven eller for tæt på byen. Det gør min ikke. Så hvorfor skal det ændres? Det ville være helt forkert.

Men Keld Ringer er også løbet ind i andre problemer.

I sidste uge fik han besked om, at en beboergruppe i området har klaget til Naturklagenævnet over en produktionsudvidelse på hans tre ejendomme. En udvidelse, som Fyns Amt for nylig har godkendt efter en simpel screeningssag.

Godkendelsen giver gårdejeren mulighed for at udvide fra 68 til 143,3 dyreenheder. I praksis betyder det, at Keld Ringer kan producere cirka 4000 slagtesvin mod tidligere 1600, ligesom han kan foretage en væsentlig udvidelse af sin produktion af slagtevildænder.

Det er beboergruppen imod.

De peger på, at der ikke på den ejendom, hvor kommunen har givet tilladelse til byggeri af en helårsbolig indenfor 300 meter grænsen, har været grise de sidste mange år. Derfor blev de overrasket over, at der i efteråret pludselig blev sat grise ind.

Men sådan forholder det sig ikke i virkeligheden, påpeger Keld Ringer.

- Der har jævnligt været grise i staldene, når der har været penge i produktionen. Det kan jeg bevise sort på hvidt. Men det har ikke generet klagerne før, fordi de ganske enkelt ikke har bemærket, at jeg havde grise.

Beboergruppen peger også på, at udvidelsen vil påvirke miljøet og grundvandet og have en negativ betydning for dyrevelfærden. I klagen skriver de bl.a.: »Allerede på nuværende tidspunkt er pladsforholdene for vildænderne yderst trange. Det bemærkes, at disse sammen med får, dådyr og gæs er stuvet sammen på en mudret indhegning uden mulighed for græsning«.

Det afviser Keld Ringer.

- Mine dådyr går på et græsbelagt areal. Det har de hele tiden gjort. Så der er tale om et personligt angreb, som ikke har noget med sagen at gøre, siger han, men understreger, at borgerne naturligvis har ret til at klage.

- Men, synes han, der skal være hold i tingene.

Klagen kommer under alle omstændigheder på et meget generende tidspunkt for Keld Ringer. I kraft af tilladelsen fra Fyns Amt, skulle han netop nu i gang med en produktion af 20.000 slagtevildænder til et større firma, som han er tæt på at have en leveringsaftale med.

Det ser nu ud til at gå i vasken.

- Jeg kan blive nødt til at smide æggene ud, konstaterer gårdejeren, som forudser et økonomisk tab af betydelig størrelse.

Læs også