Dambrugere: Ingen vennetjeneste fra miljøministeren

(LANDBRUG SYD) Dambrugerne er på intet tidspunkt blevet lovet noget af miljøministeren.

Foreningen tager skarp afstand fra at blive misbrugt i et politisk spil omkring miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) og det pressen og politiske modstandere betegner som »vennetjenester« og »kammerateri«.

Dambrugerne er på intet tidspunkt blevet lovet noget af miljøministeren omkring medicinforbruget i dambrug og betegner insinuationerne i flere aviser som det pureste opspind uden hold i virkeligheden.

Formanden for Dansk Dambrugerforening, Jens Grøn, siger, at foreningen ikke agter at blande sig i den generelle aktuelle debat omkring miljøministeren og de såkaldte »vennetjenester«.

»Men når medierne skriver, at miljøministeren som en vennetjeneste har sikret dambrugserhvervet en forlængelse af udledningen af medicin og hjælpestoffer til 1. april 2005, så er det direkte forkert.«

- Et enigt dambrugsudvalg konstaterede bl.a., at det nødvendige videngrundlag ikke er tilstede, og at fastsatte kvalitetskrav og konkrete udlederkrav tidligst vil kunne håndhæves fra 1. april 2005. Udvalget omfattede bl.a. Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Amtsrådsforeningen. Ingen havde indvendinger, fordi alle så det som en fornuftig løsning, siger Jens Grøn.

- Og som i bl.a. Politiken får lov til uimodsagt at påstå, at man har målt medicinrester efter dambrugene, og at dambrugene er den største enkeltkilde til forurening af vores vandløb. Jeg har aldrig set nogen dokumentation af påstanden, der blot er endnu en fordrejning af de faktiske forhold brugt i et politisk spil, som kan være en ødelæggende faktor for hele dambrugserhvervet. Jeg går da ud fra, at Ribe Amt dokumenterer sine påstande, siger Jens Grøn.

- Det er beklageligt, at vi konstant udsættes for udokumenterede påstande og useriøse udtalelser. Netop dambrugerne har gennem mange år gjort en meget stor og intensiv indsats for at bedre forholdene. Ofte er dambrugerne selv gået i spidsen med nye initiativer. Det gælder eksempelvis også den undersøgelse, der skal kortlægge de præcise udledninger af medicin og hjælpestoffer.

- Projektet gennemføres i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Kongelig Veterinær- og Landbohøjskole. Alligevel bliver vores erhverv gang på gang mistænkeliggjort af græsrodsbevægelser og politiske embedsmænd i et større politisk spil, siger Jens Grøn.

- Dansk Dambrugerforening oplyser i øvrigt, at beregninger udfra Fødevareministeriets officielle registrering af medicin til dyr viser, at forbruget af antibiotika til dambrug er øget fra 2300 til 2600 kg. i perioden 2001 til 2002. Det vil sige en stigning på ca. 13 procent - og ikke 50 procent som fejlagtigt oplyst af Politikken, lyder det fra Jens Grøn.

Læs også