Turisme skal være sjovt

(LANDBRUG FYN) Gennem de sidste 40 år har Egeskov udviklet sig til at være blandt de 10 mest besøgte turistattraktioner i Danmark med omkring 200.000 gæster om året. Egeskovs ejer understreger, at man samtidig søger at drive godsets landbrug som en optimal forretning ud fra de givne vilkår.

Egeskov Gods, der ligger nær ved Kværndrup på det smukke Sydfyn, er kendt af de fleste danskere og et stort antal udlændinge - dels for det unikke 450 år gamle slot og dels for en række spændende museumstiltag og en stor park med masser af aktiviteter for både voksne og børn. Og siden begyndelsen af 1960’erne har Egeskov udviklet sig til at være blandt de 10 mest besøgte turistattraktioner i Danmark - med omkring 200.000 besøgende hvert år.

Derimod er der måske knap så mange, der tænker på, at der bag det hele ligger et moderne og veldrevet land- og skovbrug, der - selv om de turistmæssige aktiviteters omsætning efterhånden er to en halv gang større end landbrugets - sammen med godsets turisme udgør et harmonisk hele med samme ejer, men med »vandtætte skodder« mellem regnskaberne.

Egeskov er dermed et fornemt - om end ikke typisk - eksempel på nogle af de muligheder, som godserne har for at optimere økonomien trods vigende priser på de traditionelle produkter fra land- og skovbrug.

- Desuden har vi hovedbygninger, som i gennemsnit koster en halv million om året at vedligeholde - plus store fredede bygningskomplekser desforuden. Det betyder, at vi har nogle voldsomme faste udgifter for at bo disse her steder. Det er kendsgerninger, som man ikke kan komme uden om.

- Alle har erkendt, at man skal lave noget for at eksistere, fortsætter Michael Ahlefeldt. Men de fleste steder er der rationaliseret til bunds nu. Det vil sige, at der ikke er mere at komme efter i rationaliseringsmæssigt øjemed.

- Hvis du for eksempel har to eller tre traktorer tilbage på 1.000 ha, så kan du ikke sælge en af dem. Eller hvis du har én mejetærsker, så kan du heller ikke sælge den. Det er også et faktum.

- Du kan gå ind i Patriotisk Selskabs analysehæfte og se, hvem der dyrker mest i hvede. Så kan du prøve at gøre det lige så godt - og spørge dig selv, hvorfor du ikke gør det?

- Du kan også vælge at betragte sagen på en anden måde og prøve at gøre op, hvad du omsætter/tjener pr. ha - eller pr. ansat. Og det kan så måske inspirere til at ændre på nogle ting.

Udover traditionelle afgrøder som hvede, byg, frøgræs, raps, en lille smule sukkerroer samt brak omfatter sædskiftet tillige mere specielle afgrøder som 20 ha med spinatfrø, tre ha med purløg til frø og - som det nyeste - en ha med jordbær.

- Det er svære tider nu rent landbrugsmæssigt, erkender Michael Ahlefeldt. Alligevel sørger vi for at køre landbruget så optimalt som muligt. Selv om landbruget har svære tider, skal det stadig være en optimal forretning ud fra de givne vilkår. Og regnskabsmæssigt kører det fuldstændig sin egen virksomhed.

Det var Michael Ahlefeldts bedsteforældre, der startede de turistmæssige aktiviteter i 1964. Ret hurtigt efter tog hans far over, og selv overtog han Egeskov i 1992 og har drevet den samlede virksomhed lige siden.

- Vi er ikke et særlig typisk gods, blandt andet fordi vi har lavet vores turisme i snart 40 år, påpeger Egeskovs ejer, der understreger, at de turistmæssige aktiviteter blev startet for 40 år siden af lyst - og ikke af nød.

- I dag er turismen en forretning, hvor vi omsætter 25 millioner kroner om året. Til sammenligning omsætter vi i landbrug, skovbrug og udlejning af huse 10 millioner kroner. I højsæsonen har vi i alt godt 100 medarbejdere på lønningslisten, og turismen er - og har længe været - en selvkørende forretning. Uanset om der var landbrug eller ej.

- I 1960’erne kom mekaniseringen for alvor til landbruget. Det betød, at mine bedsteforældre stod med en meget stor arbejdsstyrke, som de skulle afskedige. Det ville de ikke, da mange havde arbejdet her i generationer.

- Så fik mine bedsteforældre den idé at reetablere Egeskovs park, som i virkeligheden ikke var nogen park på det tidspunkt. Der var folde, og der gik får på græsplænerne. De ville bruge de mange medarbejdere til at reetablere haven - og tage entré - og derved blive i stand til at beholde og lønne medarbejderne. Og det viste sig at være en rigtig ide.

- Den filosofi har vi kørt med lige siden, betoner Michael Ahlefeldt. Der skal være noget for hele familien. Og det skal være sjovt, ikke alene for forældrene, men også for børnene og for bedsteforældrene.

- Den grundidé holder stik - og er udbygget siden. I dag er her fem museer, nemlig et landbrugsmuseum, et hestevognsmuseum, selve hovedmuseet med veteranbiler, flyvemaskiner og meget andet, et motorcykelmuseum og et Falck-museum. Desuden en stor udstilling af »lagerbiler«, som venter på at blive gamle nok.

- Restauranten, der er indrettet i den gamle kørestald, og som netop er blevet gjort i stand og moderniseret for fire millioner kroner, er en stor del af virksomheden. Sidste år var der op mod 100 selskaber, og der er plads til 250 mennesker i restauranten.

- Restauranten har to formål, dels at servicere vore turister og dels at danne ramme om selskaber, konferencer m.v. Vi kører selv restauranten på tredje år, og jeg vil betegne den som en stor succes.

- Jeg vil gerne have, at folk er lidt klogere, når de går, end da de kom. Og at man har smilet og grinet mindst et par gange, mens man er her. Uanset om det er fordi, man bliver forskrækket nede i Draculas Krypt, eller fordi far har højdeskræk, når han skal op til Tree Top Walking.

- Man skal kunne komme som forældre - og som børn. Og det skal være morsomt! Alle skal have det sjovt!

- Det er oplagt, at man kan lave turisme i det små. Men for at det bliver god turisme, skal man gøre det af lyst - ikke af nød!

- Ingen forhindrer en godsejer i at se objektivt på sin ejendom og vurdere, hvad der kan gøres. Om det så skal være gokartbane i den store lade, tophotel i bøgekronerne, kajaksejlads på åerne, dukkeudstilling, campingplads eller andet.

- Man er nødt til objektivt at se på, om dette her er interessant. Og finde svar på spørgsmålene: Hvad kan jeg gøre? - Og vil jeg det?

- Vi er ikke typiske her - fordi vi har kørt så længe. Egeskov besøges hvert år af 200.000 mennesker plus/minus fem procent. Dermed er Egeskov med på turismens top-10 i Danmark.

- Men turisme kræver fortsat udvikling og fornyelse. Det er nødvendigt, at der hele tiden kommer nye ting til. Blandt andet fordi 30 procent af vore gæster er gengangere. Men i øvrigt kan vi ikke lade være at lave nyt hele tiden.

Af fremtidsplaner for Egeskovs landbrug nævner Michael Ahlefeldt det meget omtalte projekt med at aftage gylle fra andre landbrug, som har været præsenteret i samarbejde med Agrogårdens svinebrugsafdeling og Ryslinge Kommune. Alternativet kan være, at Egeskov selv etablerer en svineproduktion.

Egeskov Gods driver 850 ha landbrugsjord og 222 ha skov, fordelt på fire gårde: Egeskov, Rugbjerg, Fjellebro Avlsgaard og Sundsgaard.

Sædskiftet i år er alsidigt med 380 ha hvede, 185 ha byg, 74 ha rajgræs, 62 ha raps, 2 ha sukkerroer, 20 ha spinatfrø, 3 ha purløg til frø, 1 ha jordbær og 78 ha brak.

Land- og skovbruget passes af driftsleder Bo Jensen, der er uddannet inden for specialafgrøder, en fast medhjælper, to elever samt en deltidsansat skovarbejder.

De vigtigste maskiner er en Claas Lexion 480 mejetærsker (som høstede 1.000 ha i 2002), en John Deere 8410 T bæltetraktor og to John Deere 7710 4-hjulstrukne traktorer.

Egeskovs turistafdeling har hvert år 200.000 besøgende (+/- 5%) og er dermed blandt de 10 mest besøgte turistattraktioner i Danmark. Park, museer, restaurant og hovedbygning åbner for publikum lørdag den 26. april.

Mere om Egeskov på:

Læs også