Demokrati i fuldt flor i fusionsforening

(LANDBRUG FYN) Foruden Kurt Nissen bejler mindst tre andre kandidater til formandsposten ved den første generalforsamling i Agrogården.

Sådan bliver det ikke, når ledelsen i den nye forening, Agrogården - Landboforeningen for Fyn og Øerne, skal udpeges ved den stiftende generalforsamling tirsdag den 25. marts kl. 19.00 i Ryslinge Forsamlingshus.

Demokratiet folder sig ud i fuldt flor, idet ikke mindre end fire kandidater allerede på nuværende tidspunkt har meldt sig klar til at indtage formandsstolen i den nye forening, der fra nytår 2003 blev dannet som en fusion af landboforeningerne i Svendborg, på Langeland, Ærø, Østfyn og Agrogården.

Og måske dukker flere op i dagene op til mødet, og når forslagssedlerne indsamles inden valghandlingen på selve generalforsamlingen.

Også formanden for Landboforeningen for Svendborg og Omegn, Niels Rasmussen, Bobjerg, er klar til at kæmpe om formandsstolen i den nye forening. Foruden »æren« af at være den sidste sydfynske landboforeningsformand er han blandt andet kendt for sin tid som formand for Landsudvalget for Driftsøkonomi.

I den forgangne uge dukkede endnu to nye og samtidig yngre kandidater op.

Det gælder 37-årige Poul Rasmussen, Refsvindinge, der siden sammenlægningen af det faglige arbejde i de fem foreninger i rådgivningsselskabets regi har siddet som formand for Agrogårdens svineproduktionsudvalg.

Han sidder samtidig i bestyrelsen for Østfyns Landboforening, som er den næststørste af de fem fusionsforeninger.

Endelig kandiderer også næstformanden i Agrogården, Landboforeningen af 1992, til formandsposten i den nye forening, der samlet bliver Fyns største med cirka 1.500 aktive medlemmer.

37-årige Hans Erik Jørgensen, Jordløse, er udover at være bestyrelsesmedlem i De fynske Landboforeninger og i Landbrugets Samfundskontakt Fyn tillige formand for Venstre i Haarby Kommune, ligesom han i en årrække var formand for Jordløse Boldklub, der tæller 400 aktive medlemmer.

Men som nævnt kan der dukke endnu flere navne op, når der skal stemmes den 25. marts.

Også valgene til de fire faglige udvalg vil givetvis byde på kampvalg.

Hidtil har udvalgene været sammensat af alle medlemmerne i udvalgene hos de fem foreninger. Med fusionen til Agrogården - Landboforeningen for Fyn og Øerne skal alle udvalg ned på syv personer.

Ved den efterfølgende konstituering i udvalgene udpeges formanden, der samtidig får sæde i bestyrelsen i den nye forening.

Læs også