Miljøministeren imod højere grænseværdier for pesticidrester i drikkevandet.

Hans Chr. Schmidt har forsøgt at bremse en afstemning om en ny vejledning ved at sende et brev til sine europæiske kollegaer og EU’s miljøkommissær. Amsterdamtraktatens miljøgaranti gælder ikke for landbrugsdirektiver.

I Danmark opererer vi med en lav grænseværdi for nedbrydningsstoffer i grundvandet, som er fastsat ud fra forsigtighedsprincippet. Vejledningen lægger op til, at grænseværdierne skal fastsættes ud fra sundhedsmæssige hensyn. Det kan i visse tilfælde betyde, at grænseværdierne bliver op til 100 gange højere. Hans Chr. Schmidt appellerer i brevet til, at landene tænker sig grundigt om.

- Vi har noget af det reneste drikkevand i verden, selvom vi ikke renser det. Det har vi fordi vi værner om grundvandet, og det skal der ikke laves om på. Vi skal trygt kunne åbne for hanen og drikke vandet. Vi har kun begrænset kendskab til mange af disse miljøfremmede stoffer, og stoffer, som vi i dag betragter som uproblematiske, kan i fremtiden vise sig at have alvorlige effekter. Derfor vil jeg stemme imod de nye retningslinier, og jeg har kraftigt opfordret mine kollegaer til at gøre det samme, siger Hans Chr. Schmidt.

Danmark har hele vejen igennem behandlingen af den nye vejledning være meget kritisk. Men det har indtil videre ikke været muligt at overbevise Fællesskabet om det uhensigtsmæssige i at tillade flere miljøfremmede stoffer i grundvandet. Danmark kan ikke bruge miljøgarantien i denne sag, da pesticiddirektivet ikke er et miljødirektiv, men et landbrugsdirektiv.

-Vejledningen er uacceptabel. Det håber jeg, at mine europæiske kollegaer kan overbevise deres kollegaer i landbrugsministerierne om. Vi anvender pesticider på meget store arealer, og er der først sket en udvaskning af farlige stoffer, kan store grundvandsmagasiner være forurenet i mange år fremover. Det er nødvendigt at tænke sig meget grundigt om, så jeg mener, at sagen skal drøftes på et rådsmøde, slutter Hans Chr. Schmidt.

Læs også