Første år efter storfusion

Det fusionerede Sydvestjysk Andel i Bramming kom godt ud af det første regnskabsår, men fusionen skaber stadig debat og kritiske røster blandt medlemmerne.

Dermed er fusionen bag Sydvestjysk Andel, der består af Holme Å Andel, Sydjysk Andel, Vester Nebel Foderstofforretning, Vestjysk Andel og senest A/S C. Carstensen, økonomisk kommet pænt fra start.

Det var konklusionen, da Sydvestjysk Andel i sidste uge holdt generalforsamling i Helle Hallerne i Årre. Omkring 300 medlemmer var mødt op, og selv om der blandt dem var bred opbakning til selve fusionen, var der en del kritik af måden, den er foregået på.

Og selv om tallene er pæne, var der blandt de fremmødte en del kritik af den måde, hvorpå fusionen er sket. Prisen har nemlig været nedlæggelse af lokalafdelinger i Skads, Tjæreborg, Vester Nebel og Guldager. Desuden er aktiviteterne halveret i afdelingerne i Fåborg, Rousthøje og Skovlund.

Og det gav på generalforsamlingen anledning til hård kritik fra nogle medlemmer, blandt andet Kaj Christensen fra Tjæreborg, der mener, at ledelsen og bestyrelsen havde behandlet lukningen af Tjæreborg-afdelingen rigtig kluntet. Blandt andet fordi man havde nægtet at mødes med de lokale andelshavere, men blot havde udsendt et brev om lukningen.

Men formand for Sydvestjysk Andel, Erling Christensen, mente, kritikken var uberettiget.

- Jeg forstår godt medlemmernes reaktion, når lokale afdelinger lukker. Men det er ledelsens og bestyrelsens ansvar at skaffe en rationaliseringsgevinst til gavn for alle, sagde Erling Christensen, der derfor heller ikke kunne se noget formål med at holde et møde med de berørte medlemmer.

- Jeg vil gerne understrege, at det var Jan Lillebæks egen beslutning at gå, og at det ikke var en strid med ledelsen, der lå bag, sådan som det er fremgået i pressen, sagde Erling Christensen.

Udtalelsen var også på vegne af direktør i Sydvestjysk Andel, Frede Madsen, der for tiden er sygemeldt.

Erling Christensen ønskede ikke at uddybe sagen nærmere, men oplyste, at Jan Lillebæk var inviteret til generalforsamlingen for at give sin version, men havde takket nej.

Blandt dem var svineavler Erik Arnbjerg, der flere gange havde været ude for, at bestilt foder ikke ankom til tiden, og som har betydet, at hans grise flere gange har gået et døgn uden foder.

Det fik formand Erling Christensen til at bede den leverance-ansvarlige hos Sydvestjysk Andel, Jørgen Olsen, om at forklare årsagen til problemet, der skal findes i det nye fælles edb-system, der blev startet op tidligere på året, og som har haft store problemer med at koordinere bestillinger på foder.

- Det er heldigvis kun enkeltstående tilfælde med de svigtende foderleverancer, men det kan vi samtidig heller ikke leve med. Kunderne skal have deres leverancer til tiden, så derfor skal det bringes i orden - der må ikke ske sådanne fejl, slog Erling Christensen fast.

- Vi kunne ikke se nogen fordel ved at købe nogle afdelinger for dernæst at lukke dem, men jeg synes, det er en modig beslutning, de otte selskaber har taget. Det bliver spændende at se, hvem der får hvad, og hvem vores nye naboer og konkurrenter bliver, sagde Erling Christensen.

Sydvestjysk Andel har det forløbne år i stedet valgt at investere i selskabet C. Carstensen i Bylderup Bov, der har 12 ansatte og en omsætning på 75 millioner kroner. Desuden har man investeret i nyt edb-anlæg, biler og andet materiel for knap 16 millioner kroner.

Læs også