Finanslovsforslag rammer hårdt

– Der må nu kunne skabes brede forlig om de store udfordringer, der venter på at blive løst. Ikke mindst når det gælder EU-politikken, hvor landbrugspolitikken er en meget væsentlig del, er det helt afgørende, at de politiske beslutninger hviler på et bredt politisk fundament. Stabiliteten på hjemmebanen er en væsentlig forudsætning for, at den danske regering kan klare EU-formandskabet på tilfredsstillende måde, siger Peter Gæmelke.

– Også på områder som erhvervs- og skattepolitikken, miljø og sundhed samt på det kommunale område har vi i erhvervslivet behov for en stabil og langsigtet politisk udvikling, som hviler på et bredt flertal, konstaterer Landbrugsraadets præsident.

Når det gælder rammevilkårene for erhvervslivet er regeringens langsigtede politik inden for skattepolitik, arbejdsmarked og uddannelse samt forskning helt rigtig, men vi mangler stadig at der sættes handling – og penge – bag ordene. Ikke mindst når det gælder forskningen.

Det er gennem de senere år gang på gang dokumenteret, at landbrugseksporten formår at trække familien Danmarks husholdningsregnskab i den rigtige retning. Når man så skærer ekstra hårdt på vores erhverv, må jeg konstatere, at der stadig er store mangler, når det gælder regeringens vilje til vækst.

I EU flyttes penge fra den direkte landbrugsstøtte over i landdistriktsprogrammet, men finanslovforslaget tager slet ikke højde for den udvikling. Tværtimod vil regeringen fjerne forbedringsstøtteordningen – midler der i år er øremærket øget dyrevelfærd. Sidste år fjernede man strukturprojektstøtten til vore virksomheder. På grund af EU’s medfinansiering rammer det erhvervet dobbelt hårdt. Det er paradoksalt og helt hen i vejret, siger Peter Gæmelke.

Læs også