Landmænd laver eliteuddannelse

55 store svineproducenter i selskabet Agro Partnere er på trapperne med en uddannelse, der skal sikre aktionærerne den bedste halvdel af arbejdskraften.

Der bliver kamp om fremtidens arbejdskraft. Det ved alle. Også landbruget. Derfor har 55 store svineproducenter i selskabet Agro Partnere A/S besluttet at lave en særlig uddannelse for alle medarbejdere på aktionærernes bedrifter.

Agro Partnere er et ret nyt selskab. Det blev dannet 1. august sidste år af en flok svineproducenter, der først og fremmest gik sammen for at starte et indkøbsselskab med fokus på kroner og øre. Men selskabet fokuserer også på »de bløde parametre«. Det sker blandt andet ved at sætte nogle standarder for medarbejderudviklingen af både praktikanter, driftsledere, virksomhedsejere og udenlandske praktikanter.

- Aktionærerne beskæftiger cirka 250 medarbejdere, og dem skal vi gøre noget for. Det handler om at sætte nogle standarder for uddannelsen og gøre aktionærerne attraktive som arbejdsgivere, siger Viggo Rask, adm. direktør i Agro Partnere A/S, der holder til på Nordkajen i Kolding.

- Vi vil ikke ind og blande os i selve skoleopholdet. Her ligger uddannelsen i faste rammer med konkrete planer for, hvad eleverne skal lære på de enkelte moduler. Men så snart de skal i praktik, står der intet om, hvad de skal lære. Det er her, vi vil gå ind, siger Viggo Rask og tilføjer, at Agro Partnere gerne vil sætte nogle »personlige fingeraftryk« på elevuddannelsen hos selskabets aktionærer, på samme måde som Bilka for eksempel gør det på butiksområdet.

Agro Partnere vil blandt andet sætte normer for, hvad eleverne skal lære i de enkelte praktikperioder - både svinepraktikperioden og plantepraktikperioden. Det kan for eksempel handle om, hvad eleven skal have gennemgået i de forskellige staldafsnit, og hvilke eksterne kurser eleven skal på under uddannelsesforløbet.

- Som en gulerod for det hele afsluttes praktikken med et praktikophold i udlandet betalt af Agro Partnere. Det gælder uanset, hvilken aktionær eleven kommer i praktik hos. Og det er et krav, eleven har. Praktikværten kan ikke stryge udlandsopholdet af forløbet, understreger Viggo Rask.

- De normer, vi sætter, skal gælde, ligegyldigt hvilken Agro Partner-aktionær, man er i praktik hos. Når »lille Anton« møder op på landbrugsskolen den første dag sammen med sine forældre, så skal vi kunne forklare ham, hvad vi kan tilbyde, og hvad han kommer til at opleve undervejs i praktikforløbet. Det er der ingen, der kan i dag, siger Viggo Rask, der ikke lægger skjul på hensigten:

- Ved at lave en mere spændende uddannelse, tror vi på, at vi kan gøre os mere attraktive som arbejdsgivere og på den måde få fat i den dygtige halvdel af de unge, der vil være landmænd.

Når det gælder driftslederne, er Agro Partnere til august klar med en treårig uddannelse, der fokuserer på personligt lederskab og ledelsesværktøjer. Det handler under ingen omstændigheder om, hvordan man kastrerer en gris eller løber en so.

- Vores driftslederuddannelse handler udelukkende om ledelse. Det kan være teambuilding og udvikling af korpsånd. Det kan også være situationsbestemt ledelse, personlig planlægning, effektiv mødeledelse og konstruktiv feed back til medarbejderne, nævner Viggo Rask.

- Uddannelsen skal være så skarp og veltilrettelagt, at det er muligt for den enkelte at skifte job undervejs i forløbet. Driftslederen er ikke bundet til den samme arbejdsgiver eller det samme arbejdssted i de tre år, uddannelsen varer. Men den skal være så attraktiv, at det vil være oplagt at flytte hen til en anden aktionær i Agro Partnere. Derved kan driftslederen fuldføre sin uddannelse, selv om han skifter job, siger Viggo Rask og tilføjer, at driftslederuddannelsen ligesom elevuddannelsen afsluttes med et ophold i udlandet.

- Det handler selvfølgelig først og fremmest om at uddanne nogle gode ledere. Næste skridt for driftslederen kan måske være at indgå som partner hos ejeren. Det kan også på sigt være at overtage bedriften, siger Viggo Rask.

- Det er et helt anderledes koncept end for eksempel vores lederuddannelse, hvor man er færdiguddannet efter tre år. Den måde tror vi ikke på, vi kan udvikle virksomhedsejerne. Det skal være små effektive arrangementer eller en form for løbende uddannelse, siger Viggo Rask.

- Vi laver en række små introduktionskurser. Det første er et basiskursus om Danmark, dansk kultur og dansk landbrug. Praktikanterne skal blandt andet ud og se et rådhus og en politistation og på den måde få et indtryk af vores mentalitet overfor myndighederne i forhold til det, de er vant til.

Efter det første kursus følger så kurser i, hvad der foregår i farestalden og smågrisestalden.

- Formålet er at få praktikanterne integreret så godt som muligt. Det er vejen til, at de kan komme i gang med at arbejde på lige vilkår så hurtigt som muligt. Vi ønsker ikke at bruge de udenlandske praktikanter til at feje gulv. De skal lære noget under deres ophold. Til fælles udbytte naturligvis, siger Viggo Rask.

Han forventer, at Agro Partners uddannelsesprogrammer er køreklar til oktober, hvor de vil blive præsenteret på et aktionærmøde. Derefter vil de blive integreret på virksomhederne i løbet af den kommende vinter.

Læs også