Stor interesse for gårdbestyrelser

Landbrugets Rådgivningscenter har indsamlet erfaringer og udgivet en lille håndbog, der kort redegør for de forhold, man skal iagttage, hvis man vil oprette en gårdbestyrelse på sin bedrift.

»Det var da nemmere uden. Men jeg ville ikke drømme om at undvære det«.

Sådan var et af de typiske svar fra de ti gårdbestyrelser, projektleder Heidi Hundrup Rasmussen fra Landbrugets Rådgivningscenter fik, da hun gennem en undersøgelse kortlagde erfaringerne fra de eksisterende gårdbestyrelser.

- Det har naturligvis været sværere at få fat på eksempler fra gårdbestyrelser, der ikke fungerede eller er blevet opløst. Selv om erfaringerne derfra kunne være guld værd, siger Heidi Hundrup Rasmussen.

Uden på nogen måde at kunne dokumentere antallet, vurderer projektlederen, at der i dag er mellem 30 og 50 fungerende gårdbestyrelser i Danmark.

- Vi er helt overvældede over den store interesse for dette emne, siger Børge Sørensen.

Godt hundrede deltagere havde meldt sig, halvdelen landmænd og resten fortrinsvis konsulenter fra lokale rådgivningscentre. Her hørte de om erfaringer fra både en landmand, der havde fem års erfaring med en gårdbestyrelse og en landmand, der sidder som bestyrelsesmedlem i en kollega’s gårdbestyrelse.

Med sig hjem fik deltagerne også en lille håndbog, der kort redegør for de forhold, man skal iagttage, hvis man vil oprette en bestyrelse på sin bedrift.

- Vi er allerede nu medlem af et driftsfællesskab, hvor vi sammen med mine forældre og min søster og svoger har en fælles kostald med økologisk mælkeproduktion fra 230 køer og driver 300 hektar, hvoraf de 50 er med kartofler, fortalte Mads Helms.

- Til dagligt arbejder min svoger, min far og jeg tæt sammen om det praktiske og får vel også truffet en række beslutninger, uden vore ægtefæller er med i det. Det påpeger min kone i hvert fald, når hun for eksempel hører mig tale i telefon med min far om et eller andet vedrørende driften.

- Jeg er helt sikker på, at Ingeborg, der også har et erhverv at passe udenfor bedriften, vil kunne deltage på en langt mere kvalificeret måde, hvis vi havde en bestyrelse og vi dermed var tvunget til at forklare os overfor andre end os tre, der går sammen i det daglige. Og det ville være en fordel for kvaliteten af de beslutninger, vi træffer, påpegede Mads Helms.

- De ting, vi hørte på mødet i Middelfart, bekræftede os blot i det fornuftige i at inddrage andre end landmandskolleger, og for den sags skyld konsulenter, der jo også tænker som vi landmænd, i en gårdbestyrelse.

- Mødet var positivt, fordi vi nu har materiale og inspiration med hjem og kan arbejde videre med planerne om en gårdbestyrelse. Man kan sige, vi blev mere sikre på, at vi skal fortsætte med arbejdet, sluttede Mads Helms.

Læs også