Tåbeligt hvis DPL går tabt for dansk landbrug

GODT VÆRKTØJ: Der er brug for DPL’s koncept, hvis unge landmænd i fremtiden skal have mulighed for at overtage svinegårde i 30-40 millioner kroners klassen, lyder det fra Civagaard’s Frank Johansen. Også de ældre svineproducenter har brug for investeringsselskabet, mener han.

Dansk Primær Landbrug Invest A/S’s (DPL) skæbne ventes afgjort i denne uge, når sløret løftes for, hvordan grovvarekonsortiet bag købet af KFK har fordelt selskabet mellem sig.

KFK ejer således DPL, som grovvarefirmaet for godt et år siden købte for 100 millioner kroner og dermed gik aktivt ind i produktionen af svin.

På DPL-gården »Civagaard« i Dronninglund, som Effektivt Landbrug har fulgt gennem hele 2002, vurderes det ikke umiddelbart at få den helt store betydning i dagligdagen, hvad der nu sker med DPL Invest A/S. Civagaard har således nogle helt klare aktionæroverenskomster, som begge parter er bundet af.

Men Civagaard’s direktør og daglige driftsleder, Frank Johansen, følger alligevel spændt DPL Invest’s skæbne. Og han har ikke meget tilovers for de kritikere, som mener, DPL undergraver selvejet i dansk landbrug.

- Det vil være helt tåbeligt, hvis man vælger at opgive DPL-konceptet fremadrettet. Her tænker jeg både på de unge svineproducenter, som vil ind som selvstændige producenter og på de ældre svineproducenter, som har købt dyre ejendomme og dyr jord, og som skal have det hele afhændet på en fornuftig måde i de kommende år. For alle parter er DPL-konceptet fantastisk godt, pointerer Frank Johansen.

Han mener derfor, det er nødvendigt, at der er selskaber, som sammen med den kommende generation af unge landmand er parat til at skyde risikovillig kapital ind i de store svinebedrifter.

- En ung landmand har da ikke en chance for at købe en svinegård til 30-40 millioner kroner. Jeg ville ikke selv have haft en chance for at komme i gang her på Civagaard, hvis jeg skulle løfte opgaven alene. Her har DPL-konceptet været helt afgørende, og det er samtidig vigtigt at få understreget, at aftalerne med DPL jo er lavet sådan, at de kun løber i en tidsbegrænset periode - alt efter behov og ønske.

- Det betyder, at jeg er nøjagtig ligeså meget medejer som alle andre - i hvert fald hvis man forholder sig til den del af egenkapitalen, man selv opbygger. Jeg er blot blevet hjulpet i gang af et aktieselskab, som selvfølgelig skal have penge ud af at indskyde risikovillig kapital, siger Frank Johansen, der bevidst kalder sig medejer og ikke selvejer.

- Hvem er i øvrigt selvejer i dag? Når det kommer til stykket har vi alle brug for kapital udefra, og som svineproducenter er vi jo reelt ikke selvejere, men blot medejere, hvad enten det er sammen med et kreditinstitut eller DPL.

- Hos mig er DPL kun med i en tidsbegrænset periode, mens jeg selv afgør, om jeg vil fortsætte, når aftalen udløber, forklarer Frank Johansen, der i øvrigt ikke giver meget for grovvarefirmaernes forsikring om, at købet af KFK giver øget konkurrence og landmændene lavere priser.

- Det er der da ingen, der tror på, kan du hilse og sige!

Læs også