Sønderjyderne har det billigste svinefoder i landet

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Svinefodereksperten Christina Hansen, Sønderjysk Svinerådgivning, tøver ikke med at udråbe Sønderjylland som den landsdel, hvor svinefoderet er billigst. Det sker på baggrund af meldinger fra kolleger landet over.

Et faktum er det imidlertid, at de sønderjyske svineproducenter kan købe svinefoder markant billigere end deres kolleger i resten af landet. Vel at mærke hos de danske foderstoffirmaer.

Det er konklusionen fra agronom og svinefodringsrådgiver hos Sønderjysk Svinerådgivning, Christina Hansen.

Sammen med en kollega fra det sønderjyske rådgivningskontor har hun for nylig diskuteret priser på svinefoder med kolleger fra hele landet. Og ud fra de meldinger, kollegerne kom med, tøver Christina Hansen ikke med at udråbe Sønderjylland som den landsdel, hvor svinefoderet er billigst.

- Så de tal holder helt sikkert, også selvom der naturligvis er nuancer. Men det rokker ikke ved, at sønderjyderne kan handle danskproduceret svinefoder billigst, fastslår Christina Hansen.

Ifølge en beregningsmodel fra Landsudvalget for Svin ændrer dækningsbidraget sig med 19 kroner pr. slagtesvin for hver ændring på 10 øre i foderprisen. Det svarer til, at en foderbesparelse på de omtalte 5 kroner pr. 100 FE giver et plus på 9,50 kroner pr. gris. Altså henter slagtesvineproducenten, hvis han producerer 10.000 slagtesvin årligt, 95.000 kroner i ekstra dækningsbidrag.

- Men det er da nærliggende at tro, at det er konkurrencen fra de tyske foderstoffirmaer, der presser prisen i vores del af landet ned. Umiddelbart er det svært at give anden forklaring, og det tyske foder er da også endnu billigere end det danske foder. Det kan næppe undgå at smitte af på de danske firmaers priser, vurderer Christina Hansen, og tilføjer:

- Her taler vi vel at mærke om tysk foder, der er fuldt på højde med det danske foder. Der er således ingen som helst grund til at stille spørgsmålstegn ved kvaliteten af det tyske foder. I hvert fald ikke hos de firmaer, vi kender til i Sønderjysk Svinerådgivning.

Ifølge en opgørelse, som Sønderjysk Svinerådgivning har lavet på baggrund af cirka 200 indgåede foderkontrakter, har der på sønderjysk slagtesvinefoder været et spænd på cirka 12 kroner pr. 100 FE fra billigste til dyreste foder af samme kvalitet.

- Der har været store prisudsving, med det tyske foder som det billigste. De producenter, som har handlet senest, har typisk kunnet indgå kontrakter med danske firmaer, hvor prisen har ligget tæt på den tyske.

Hun påpeger i den forbindelse, at landmænd af og til hovedrystende ringer hende op og fortæller, at de efter salget af KFK, som de havde foderkontrakt med, nu får deres foder leveret fra flere forskellige foderstoffer. Nemlig de foderstoffer, der har købt KFK, og som derfor har overtaget kontraktforpligtelserne.

- Nogle får sofoder fra en fabrik, smågrisefoder fra en anden, og slagtesvinefoder fra en helt tredje fabrik. Leveret med tre forskellige biler, morgen, middag og aften, og med 30 ton-rabatter alle tre steder fra.

- Sådan opererer de tyske firmaer, jeg har kendskab til, ikke. Her er logistikken langt mere enkel. Og når jeg taler med de sønderjyske svineproducenter, taler vi da om, at højere danske omkostninger kan være årsagen til, at der er prisforskel, slutter Christina Hansen.

Men vælger sønderjyderne at handle syd for grænsen, sparer de typisk mere.

Tallene i nedenstående tabel viser det spænd, der har været i foderpriserne – fra billigste til dyreste blanding. Tallene er baseret på foderkontrakter fra cirka 200 svineproducenter i det sønderjyske område, og der er tale om cirkatal.

Søer, dieblanding: 0,19 kr. pr. FE

Søer, drægtighedsbl.: 0,12 kr. pr. kg

(Det skal bemærkes, at der er meget stor forskel på

antallet af foderenheder i drægtighedsblandinger)

Fravænningsbl.: 0,20 kr. pr. FE

Smågrisebl. 10-30 kg: 0,12 kr. pr. FE

Ungsvinebl. 25-55 kg: 0,09 kr. pr. FE

Slagtesvinebl. 30-100 kg: 0,12 kr. pr. FE

Slutfoderbl. 55-100 kg: 0,10 kr. pr. FE

Læs også