Snitter med ti-rækket skærebord i aktion

- Jeg tror, det betyder noget for vore kunder, at vi selv ved noget om, hvilke krav der stilles til grovfoderkvaliteten. Det kender vi jo fra vores egen besætning, siger Jørn Ringberg, der selv har været pilot under årets majshøst på en nyerhvervet gigantmaskine fra John Deere.

Landets eneste, og dermed største majssnitter, med et ti-rækket skærebord havde i torsdags stille og roligt tygget sig gennem 430 af de i alt 500 hektar, der er dens ration i dette efterår.

Det er Lundsgårds Maskinstation I/S, som drives af brødrene Ringberg, der til denne sæson har investeret i den 540 hk store John Deere 6950 finsnitter. Grovfoder og i særdeleshed majsensilering har i mange år været en væsentlig del af brødrene Ringbergs hverdag. Dels til den malkekvægsbesætning, de sammen med deres far driver, dels gennem daglig leverence af grovfoder til 1.100 vestfynske malkekøer med en fuldfodervogn.

- Jeg tror, det betyder noget for vore kunder, at vi selv ved noget om, hvilke krav der stilles til grovfoderkvaliteten. Det kender vi jo fra vores egen besætning, siger Jørn Ringberg, der selv har været pilot under årets majshøst på den nyerhvervede gigantmaskine.

I forbindelse med John Deere’s overtagelse af den tyske fabrik Kemper, har de kunnet sikre sig et lille forspring i forhold til andre fabrikater ved at modificere de brede skæreborde, så de kun passer til John Deere’s egne snittere.

- Vi havde tidligere en majssnitter af et andet fabrikat, men har været meget glade for skiftet. Dels på grund af den store kapacitet, men også fordi den her maskine på mange måder er mere enkelt opbygget. Det er vigtigt at kunne køre hele tiden, og siden den 28. september har vi kunnet køre hver eneste dag og bliver færdige med at snitte de 500 hektar majs, vi skal nå i år i denne uge (uge 43, red.).

- Det eneste stop, vi har haft, har været et brud på en kardan i skærebordet. Der var tale om en fejl, som blev rettet på en time. Siden har vi kørt uafbrudt.

Vigtigheden af at køre uden stop understreges af, at gigantsnitteren med sin 540 hk store Cumminsmotor og 7,5 meter brede majsbord har kapacitet til at holde fire vogne, to gummigeder og dermed seks mand fast beskæftiget. Vel at mærke, hvis marken ligger tæt på siloen.

Han har selv 150 køer, og leverer desuden den daglige grovfoder til naboens 50 køer.

- Jeg har fodret med majs i mange år, og havde vel tænkt at have et lignende areal næste år. Men frem for at blive stresset her i det noget besværlige efterår, har vi reduceret hvedearealet, og vil derfor til næste år have noget mere majs. Ellers fodrer vi også med hvedehelsæd.

- Det kan da også godt være, alting virker lidt stresset i dag, hvor det vrimler med køretøjer rundt om hushjørnerne, og vi selv deltager med én af de to gummigeder og en traktor med vogn. Men tag ikke fejl. Det er skam også skægt, når der er mange folk i gang. Jeg drømmer mig absolut ikke tilbage til dengang, hvor en kvægbonde gik alene med alle opgaverne, siger en opstemt Per Hansen, mens en væsentlig del af det kommende års grovfoderforbrug sikres.

Læs også