Kamp om landbrugseleverne

De unge skal være kritiske og på vagt over for smarte annoncer fra landbrugsskolerne. De siger ikke noget om uddannelsen og kvaliteten på stedet, påpeger det fynske landbrugs studie- og uddannelseskonsulent i en artikel i Landbrug Fyn.

- Efterhånden som man rundt omkring blandt de danske landbrugsskoler godt ved, at der er for mange skoler, er den uvildige vejledning af de unge, som påtænker at begynde en landbrugsuddannelse, blevet mere og mere vigtig.

Det siger Landbrugets Studie- & uddannelseskonsulent, Jens Jensen, der kender flere eksempler på, at ikke al vejledning om uddannelsesmulighederne i landbruget er helt uvildig.

Han er her ansat af de fynske landbrugsorganisationer, de tre fynske landbrugsskoler samt Dalum Tekniske Skoles jordbrugsuddannelse. Jobbet, der er en halvtidsstilling, går ud på informationsformidling, vejledning samt rekruttering til landbrugserhvervet. I den anden halvdel af arbejdstiden er Jens Jensen ansat af Dalum Landbrugsskole som projektmedarbejder.

- De unge er måske i tvivl om, hvilken uddannelse de skal have – og hvor de skal tage den. Og her kan det sommetider være svært at skelne mellem vejledning eller vildledning, der kan komme til udtryk på forskellige måder. Mit råd til de unge lyder: Tag rundt og besøg nogle forskellige skoler og dan dig din egen mening der ud fra.

- En risiko for vildledning ligger blandt andet i den hårde markedsføring, hvor skolerne kan annoncere sig fattige i deres bestræbelser for at få elever nok. Der kommer man let ud i overbudspolitik, som ikke har noget at gøre med kvaliteten af undervisningen. Nogle skoler lokker for eksempel med swimmingpool, bærbare PC’er til alle, rejser til Florida eller andre ting, der måske som sådan ikke har noget at gøre med undervisning.

- De unge skal være bevidste om, at skolerne forsøger at »hugge« elever fra hinanden. Derfor er det vigtigt med en uvildig vejledning, så de har det bedst mulige grundlag at træffe deres beslutning ud fra.

- Mit primære arbejde foregår ude på folkeskoler, ungdomsskoler, efterskoler, handelsskoler og gymnasier. Jeg medvirker ved temadage på skolerne, arrangerer biologikurser på landbrugsskolerne, jeg fungerer som gæstelærer ude på skolerne og oplyser i det hele taget mest muligt om landbruget og landbrugsuddannelserne.

- Men, understreger Jens Jensen, man skal ikke for enhver pris prøve at fastholde de unge i uddannelsen. Erfaringen viser, at 25 procent af dem, der falder fra landbrugsuddannelsen, gør det i praktikperioden mellem modul 1b og modul 2. I givet fald har jeg også pligt til at få disse unge hjulpet videre til andre uddannelser.

- Det er vigtigt at skabe respekt om landbrugsuddannelsen. Det kan blandt andet gøres ved allerede i folkeskolen at gøre opmærksom på, at en uddannelse inden for landbruget er på linie med andre uddannelser.

Læs også