Soyabønner, lupiner, quinoa og amaranth på Fyn

Soyabønner, lupiner, quinoa og amaranth på Fyn

Demonstrationsareal med økologiske proteinafgrøder fremvises i Søllinge i slutningen af måneden.

Med krav om 100 procent økologisk foder til økologiske dyr og i lyset af udenlandske svindlersager med økologisk foder har Brancheforeningen for Økologisk Planteavl taget initiativ til seks demonstrationsforsøg landet over med økologisk, danskproduceret protein.

Det skal undersøges, om økologer kan klare proteinforsyning på dansk grund uden importeret proteinfoder. Der afprøves således muligheder for dyrkning, hvordan holdes afgrøderne rene, hvilke udbytter giver de, hvilke fodringsmæssige kvaliteter kan opnås, og hvordan ser de i det hele taget ud.

Et af forsøgene ligger på Fyn hos Jens Bådegård i Søllinge, som driver et økologisk planteavlsbrug på 25 ha.

Forsøget omfatter afgrøder som hestebønne, lupin, fodervikke og markært, men også mere eksotiske afgrøder som soyabønne, quinoa og amaranth. De to sidstnævnte ligner egentligt bare mælder, men har et højt og velafbalanceret indhold af aminosyrer.

Desuden dyrkes der i de seks forsøg kornarter/-sorter med gode fodringsmæssige egenskaber, herunder vårhvede, nøgen havre og en vårbyg med højt lysinindhold. Afgrøderne dyrkes både til modenhed og helsæd. Der registreres etablering, udbytte og foderkvalitet, og det undersøges, om afgrøderne er nemme at holde rene.

- Alle afgrøder er kommet op og står godt - dog med undtagelse af sojabønnerne. De trænger til varme og er tydeligt hæmmet, og det er heller ikke mere end halvdelen af planterne, der har klaret fremspiringsfasen, fortæller økologikonsulent Richard de Visser, Agrogården, Fynsk Landbrugsrådgivning I/S, der medvirker ved forsøgene i Søllinge.

- Der har været gode vilkår for ukrudtsbekæmpelse, og striglingen har været effektiv. Enkelte afgrøder er sået på 25 cm’s rækkeafstand og skal radrenses. Men vejret driller lidt, så vi afventer tørvejr, lyder det fra konsulenten, der præsenterer demonstrationsarealerne, som ligger ved Søllingevej 6 i Søllinge ved Ringe, onsdag den 27. juni kl.19.30. Alle er velkomne til arrangementet.

Læs også