L&F jubler over forlængelse af moderniseringskrav

Landbrugsstyrelsen har meddelt, at projektperioden for tilsagn til modernisering af slagtegrise- og kvægstalde forlænges med et år. Det betyder, at projekter, der er i gang, men ikke er afsluttede, får 12 måneder ekstra til at komme i mål.

Nu får du 12 måneder ekstra til at komme i mål med projekter om modernisering af stalde. Sådan lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Og den besked bliver modtaget med stor glæde hos Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris:

- Det er en stor glæde for os som erhverv, at Landbrugsstyrelsen ser fornuften i, at vi forlænger tilskudsperioden for modernisering af stalde til slagtegrise og kvæg. Vi har stort behov for investeringer i stalde til slagtegrise. Fra 2020 til 2030 skal 40 procent af alle danske stalde til slagtegrise fornyes, hvis vi skal opretholde vores nuværende råvareforsyning til slagterierne. Hertil kommer, at projekterne bidrager til reduceret ammoniakudledning. Derfor er det helt afgørende, at projekter der er i gang, også kommer i mål, siger Erik Larsen.

Stor betydning

Flere år med udfordringer som Covid-19 og invasionen af Ukraine har haft den konsekvens, at mange landmænd ikke har kunnet komme i mål med deres projekter på grund af materialemangel, m.v. Det har erhvervet gjort myndighederne opmærksom på.

Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer Sektor for Kvæg, glæder sig over, at myndighederne har lyttet:

- Det er vigtige projekter, der moderniserer og fremtidssikrer vores stalde ved blandt andet at bidrage til endnu bedre dyrevelfærd og øget effektivitet. Jeg er meget glad for, at flere af de projekter nu kan komme i mål, siger han.

- Det er vigtige projekter, der moderniserer og fremtidssikrer vores stalde

Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer Sektor for Kvæg

Læs også