L&F roser regeringen for forskningsmidler til grøn innovation

Der kommer flere penge til forskning i grøn omstilling samt digitalisering og teknologi.

Det fremgår af den årlige aftale om fordeling af forskningsreserven, der tirsdag aften blev forhandlet på plads hos uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M). Aftalen er indgået af alle partier i Folketinget.

- Vi er blevet enige om nogle vigtige pejlemærker for langsigtede investeringer. Og det er på områder, hvor samfundet har brug for nye idéer og nye løsninger for vores klima, sundhed, trivsel, sikkerhed og en ny, stor satsning på kvanteteknologi, siger Christina Egelund i en pressemeddelelse.

Reserven i 2023 er på 3,6 milliarder kroner, hvilket er det højeste beløb nogensinde. Forskningsreserven er en del af det samlede offentlige forskningsbudget på 27 milliarder kroner.

Og Merete Juhl, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, har kun positive ord om aftalen.

- Stor ros til regeringen og aftalepartierne for et bredt politisk forlig om fordeling af forskningsreserven, der giver særlig prioritet til dansk landbrugs grønne omstilling og dermed udtrykker vilje til en omstilling via forskning og innovation. Vi er allerede i fuld gang med at udvikle klimaeffektive løsninger, som også kan bruges og få effekt internationalt. Skal vi fortsætte ad den vej, kræver det betydelige bevillinger i flere år frem, siger hun.

- Vi glæder os især over, at der tildeles 300 millioner kroner til fire missionsorienterede partnerskaber, at aftalen signalerer, at missionerne er en langsigtet indsats, og at midlerne skal udbydes i konkurrence mellem de allerede etablerede partnerskaber. Partnerskabet bag den ene mission, AgriFoodTure, er indenfor fødevareklyngen af hidtil uset bredde og styrke, fortæller hun.

Hun er ligeledes tilfreds med bevillinger på i alt 235 millioner kroner til udvikling af bedriftsregnskaber og realisering af tekniske reduktionspotentialer, samt at der er bevilget 50 millioner kroner til økologiforskning og 296 millioner kroner til energiforskning, herunder pyrolyse.

Forskningsreserven er typisk en af de første delaftaler for næste års finanslov. Regeringens finanslov for 2023 ventes fremsat i løbet af marts måned. Den ville normalvis være blevet forhandlet på plads inden årets start, men blev udskudt grundet folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse.

Læs også