Jægerne kan fejre 25-års jubilæum

På Roskilde Dyrskue markerer Danmarks Jægerforbund sit 25-års jubilæum med blandt andet en natursti, hvor børn kan lære om naturbevaring.

Danmarks Jægerforbund er en af de mange foreninger, der er repræsenteret på Roskilde Dyrskue, og her inviterer forbundet, som i år har 25-års jubilæum, på en række spændende aktiviteter, hvor især børn kan lære om naturbevaring.

Danmarks Jægerforbund vil i år således stå for en række aktiviteter som blandt andet hundeopvisning, lerdueskydning, bygning af fuglekasser, smykkeværksted for børn med ting fra naturen, og sidst men ikke mindst en natursti, hvor børn kan lære om naturbevaring.

Naturstien er forbundets måde at markere deres 25-års jubilæum på og er altså særlig henvendt til dyrskuets unge gæster. På naturstien kommer børnene rundt til en række aktiviteter – først en buebane, derefter en riffelbane og til sidst en station hvor de kan lave armbånd med naturelementer. Alle deltagerne får til sidst en medalje.

Både benyttere og beskyttere

Hos Danmarks Jægerforbund glæder de sig til den kommende natursti og muligheden for at formidle deres arbejde med naturbevaring.

- For os er vores deltagelse i dyrskuet en fantastisk mulighed for at møde mennesker i øjenhøjde og formidle, hvad vi egentlig laver og vores indsigter i jagt, fortæller Marie-Louise Achton-Lyng, der er hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Jægerforbund.

- Det er, tilføjer Marie-Louise Achton-Lyng, med til at sikre en positiv indstilling til vores forbund i samfundet, for vi laver mange forskellige typer af aktiviteter i jægerforbundet, der kan være til gavn for befolkningen.

Én af kerneværdierne i Danmarks Jægerforbund er at sikre, at menneskers aktiviteter ikke sker på bekostning af naturen.

Jægerne er ikke kun aktive benyttere, men også aktive beskyttere af naturen, og derfor arbejdes der i forbundet for, at lovgivningen om brug af naturen skal indrettes på en måde, hvor den ikke forhindrer andre i at bruge naturen. Samtidig skal jægerne have mulighed for at bruge naturen aktivt til jagt.

Særlig mærkesag

Tilstedeværelsen på Roskilde Dyrskue er for Danmarks Jægerforbund ikke kun en god mulighed for at formidle jægerforbundets aktiviteter og værdier til de mange besøgende.

Forbundet håber nemlig også at komme i dialog med de mange landmænd, der finder vej til dyrskuet. Det skyldes, at forbundet arbejder med en helt særlig mærkesag – nemlig at oprette markvildtlag med de danske landmænd.

- Vi arbejder aktivt for at skabe levesteder for agerhøns og andre vildtarter og bidrage til biodiversiteten ved at lave markstriber, fortæller Marie-Louise Achton-Lyng.

- Det har vi brug for samarbejder med de danske landmænd til. Derfor håber vi, at årets dyrskue kan give anledning til en god dialog og potentielle samarbejder, lyder det fra Marie-Louise Achton-Lyng.

/ jhal

Læs også