Gæs og grøn energi får plads side om side

Den store energiudvikler BioCirc Group går sammen med forskere fra Aarhus Universitet om at skabe biodiversitet og miljø i et projekt i Vinge ved Viborg. BioCirc Group forventer, at samarbejdet vil give en dybtgående forståelse af energiklyngens påvirkninger på de levesteder, der findes i området i dag.

Gæs og grøn energi skal kunne eksistere side om side i projektet Viborg Go Green i Vinge ved Viborg.

En samarbejdsaftale i millionklassen og ansættelsen af en ph.d. skal sikre, at energiprojektet og andre tilsvarende projekter kan udvikles uden at kollidere med gældende fuglebeskyttelsesregler.

Det oplyser Aarhus Universitet, der har indgået en aftale med energiproducenten BioCirc Group om vurdering af de potentielle miljømæssige konsekvenser ved et planlagt energiklyngeprojekt i Viborg Kommune.

Projektet skal sikre Viborg Kommunes klimamålsætning, og med 17 planlagte vindmøller, omkring 600 hektar solceller og en industriklynge med teknologier som biogas-, brint- og metanolproduktion er projektet unikt i en dansk kontekst.

- Projektet er en del af en bredere bestræbelse på at opnå en bæredygtig balance mellem energiudvikling og natur- og miljøbeskyttelse

Bertel Malgaard, CEO, BioCirc Group

Dybere forståelse

- Projektet vil sigte mod at forstå og minimere de potentielle miljømæssige konsekvenser af energiklyngen og udvikle kompenserende foranstaltninger for at beskytte overvintrende sædgæs' levesteder, forklarer professor Jesper Madsen fra institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet.

- Projektet er en del af en bredere bestræbelse på at opnå en bæredygtig balance mellem energiudvikling og natur- og miljøbeskyttelse, forklarer Bertel Maigaard, CEO, BioCirc Group.

BioCirc Group forventer, at samarbejdet vil give en dybtgående forståelse af energiklyngens påvirkninger på de levesteder, der findes i området i dag og frembringe en videnskabelig funderet værktøjskasse af muligheder, der kan sikre både en grøn omstilling og varetagelse af naturbeskyttelsesinteresser.

Læs også