Biogasproduktionen sætter ny rekord

I oktober måned blev der produceret 58 millioner kubikmeter biogas i Danmark, og dermed satte produktionen ny rekord.

De suspenderede leverancer af gas fra Rusland har ikke haft nogen betydning for gaslagrene i Danmark indtil nu. For produktionen af biogas fortsætter med at sætte rekorder.

I oktober måned producerede biogasanlæggene i Danmark 58 millioner kubikmeter gas, og det er ny rekord, oplyser Biogas Danmark i en pressemeddelelse. Med de nye tal har 40 procent af al gas, der er blevet forbrugt i Danmark i år, været biogas. 

Samtidig leverede de danske biogasproducenter 16 millioner kubikmeter direkte til industri og kraftvarmeværker. 

Det er anden måned i træk, at biogasproduktionen sætter rekord i Danmark. I september måned leverede de danske biogasanlæg 55 millioner kubikmeter gas.

I øvrigt er der udsigt til, at månedsrekorden kan forbedres inden årsskiftet, da Nature Energy netop har startet produktionen på et nyt biogasanlæg i Kværs i Sønderjylland, der har en produktionskapacitet på 20 millioner kubikmeter om året ved fuld produktion.

Derudover har biogasproduktionen herhjemme fjernet cirka en tredjedel af metanudledningen fra husdyrgødningen. 

Fokus på biogas ved konference

Men der er potentiale til meget mere, og derfor sætter Biogas Danmark fokus på biogassens betydning for landbruget ved Biogas Danmark Konferencen.

– Der er ingen tvivl om, at biogas er en central klimaløsning for landbruget, og derfor er det naturligvis også vigtigt at få den på banen i forbindelse med debatten om en CO2-afgift. Men det er en vanskelig debat med en række komplekse problemstillinger, og derfor har vi inviteret en række af landets største eksperter til at hjælpe vores konferencedeltagere med at få en dybere indsigt på området, forklarer Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

Økonomi og klimagevinster

Ved konferencen orienterer bioøkonomichef Lars Villadsgaard Toft fra Seges om, hvordan klimagevinster fra afgasning af husdyrgødning kan fordeles mellem landbruget, fødevarerne og transportsektoren. 

Derefter gennemgår repræsentanter fra Arla deres nye klima-pristillægsmodel, som giver ekstra betaling til mælkeproducenterne, hvis malkekøernes gylle bliver afgasset i et biogasanlæg.

Konferencen foregår den 7. december i Vingsted Centeret, og man kan tilmelde sig via Biogas Danmarks hjemmeside.

Læs også