Energinet svarer igen efter klage

Producentbetaling følger både Folketingets beslutninger og lovgivningen, lyder det fra Energinet, efter at Green Power Denmark har klaget over Energinets praksis til Energiklagenævnet.

Den nye producentbetaling for udbygning af elnettet følger både Folketingets beslutninger og lovgivningen.

Det slår Marie Budtz Pedersen, områdeleder i Energinet, fast, efter at interesseorganisationen Green Power Denmark i dag har offentliggjort, at det vil klage til Energiklagenævnet over producentbetalingen. 

Et bredt flertal i Folketinget besluttede med Klimaaftalen af 22. juni 2020, at elproducenter, fx opstillere af solcelleparker og vindmøller, skal bidrage til at dække de omkostninger til udbygning af elnettet, som deres anlæg giver anledning til. Hidtil er samfundets udgifter nærmest kun blevet dækket af elforbrugerne.

Klimaaftalen blev gennemført i elforsyningsloven i december 2021.

Green Power Denmarks klage handler om, i hvilket omfang samfundets udgifter til udbygning af eltransmissionsnettet, skal dækkes af elproducenterne. Green Power Denmark mener, at producentbetalingen er i strid med EU-regler.

- Men vi har i Energinet direkte fulgt den fortolkning af EU-reglerne, som klart fremgår af lovbemærkninger til lovforslaget. Heraf fremgår det: »I øvrigt bør det fremhæves, at loftet i transmissionsafgiftsforordningen generelt ikke omfatter omkostninger for fysiske aktiver, der er nødvendige for tilslutning til systemet eller opgradering af forbindelsen. Dette inkluderer omkostninger forbundet med forstærkning af det bagvedliggende net, som er nødvendig i forbindelse med tilslutning«, siger Marie Budtz Pedersen og tilføjer:

- Det står altså klart, at opstillerne af solcelleparker, vindmøller mv. skal bidrage til både de udgifter, som direkte tilslutning af deres anlæg giver anledning til, og også de udgifter som samfundet har til at udbygge elnettet, så strømmen kan komme væk fra fx solcelleparkerne og ud i landet. Det har Energistyrelsen også bekræftet, siger hun i en pressemeddelelse.

Den nye producentbetaling blev godkendt af Forsyningstilsynet i december 2022.

Læs også