Lodsejere kan forebygge naboklager over solceller

Ved at tænke naboerne ind i et solcelle-projekt kan lodsejere forebygge klager, som kan bremse projektet. Det vurderer miljørådgiver i Agri Nord, Carsten Aarup.

ENERGI Stort set alle er enige om, at grøn energi er vejen frem. Men er man pludselig nabo til et solcelleanlæg eller en vindmølle, kan det godt være, at man er knap så begejstret for ideen.

Agri Nord er i berøring med omkring 60 solcelleprojekter, for det er økonomisk gunstigt lige nu for lodsejere at etablere markanlæg eller anlæg på staldtagene.

I processen med at få godkendt et anlæg ved kommunen bliver de naboer, der er berørt af projektet, hørt, og de har mulighed for at klage.

- Naboer har en vis indflydelse, og hvis de klager meget, kan de køre et projekt i sænk, siger Carsten Aarup, der er miljørådgiver i Agri Nord.

Han oplever, at politikerne afviser projektet, hvis naboerne laver for meget støj.

Landmanden skal selv fortælle naboerne om projektet

Han råder derfor til, at lodsejere, der planlægger et solcelleanlæg, selv tager den første kontakt til naboerne.

- Det er meget bedre, end at naboerne får det at vide, når kommunen sender projektet i offentlig høring. Det er vigtigt, at de er oplyst, inden der kommer brev fra myndighederne, siger rådgiveren.

Oplys om fordele

Når lodsejeren tager kontakt til naboerne, kan han fortælle dem om alle de fordele, der er ved et solcelleanlæg.

Klimaeffekten er en af de største fordele, men naboerne vil også opleve, at der bliver helt stille og fredeligt på marken ved siden af dem.

Der vil ikke længere blive kørt med traktorer og maskiner, og det er slut med udbringning af gylle.

Vis et anlæg frem

Hvis naboerne stadig er bekymrede for, hvilke konsekvenser det får for dem at blive naboer til et solcelleanlæg, kan lodsejeren arrangere en tur til et eksisterende anlæg.

- Det kan fjerne mange bekymringer, hvis man ser, hvad det er, man frygter, siger han.

Lyt til naboernes ønsker

Når den gode dialog er etableret, kan man som lodsejer finde ud af, hvilke ting der bekymrer naboerne.

- Man er nødt til at sætte sig i naboernes sted og leve sig ind i, hvordan de oplever tingene. Det er vigtigt, at man respekterer og imødekommer dem. På den måde kan de blive en med-spiller fremfor en modstander, siger Carsten Aarup.

Og så har man mulighed for at ændre på de ting, der generer naboerne mest.

Det kan for eksempel være ved at lave beplantninger eller læhegn omkring arealet.

- Det er et område, hvor man virkelig kan gøre meget for naboerne, siger Carsten Aarup.

Læs også