Måske er det tid til ny belysning i stalden

Lysmængden fra alle lyskilder aftager over tid, men en af fordelene ved LED-belysning er at de kan være tændt langt flere timer end et almindelig lysstofrør.

Vær opmærksom på, hvilken farvetemperatur de nye LED rør har. Ved lavloftede stalde er det vigtigt, at lysfordelingen fra nye LED rør beregnes.

På almindelige lysstofrør er L70 værdien – som er den værdi, hvor lysstyrken er 70 procent af, hvad den var, da lyskilden var ny – på 15.000 timer.

Det betyder, at i stalde, hvor lyset er tændt i 16 timer i døgnet, bør lyskilden skiftes for hvert 2 ½ år.

Anvender man derimod en god LED-lyskilde, har den en L70 værdi på op til 50.000 timer – det svarer med lyset tændt i 16 timer pr. døgn til, at den skal skiftes for hvert 8 ½ år.

Beregningerne kommer fra Kurt Mortensen, Bygge og Teknik I/S.

- Glæden ved den lave investering er for længst forduftet, når omkostningen ved den lave kvalitet viser sig.  Naturligvis betyder indkøbsprisen noget, men levetiden og kvaliteten af lyset betyder mere, siger han.

Kvaliteten måles på mange parametre

Kurt Mortensen fortæller, at kvaliteten måles på flere forskellige parametre:

1. Ra-værdi eller CRI (farvegengivelsesevne). Lyskilder skal have en værdi over 80 – og helst 83-85, det højeste er 100.

- Det er ikke nok at have en stor lysmængde, man skal også have en naturtro gengivelse af farverne, ellers kan man ikke se, om dyrene er syge, forklarer Kurt Mortensen.

2. Farvetemperatur. Måles i kelvingrader. En gammeldags glødepære har farvetemperaturen 2.700. De fleste vælger 3.000-4.000 kelvingrader, idet det ligner dagslys mere.

3. Lysfordeling. LED-lyskilder og armaturer kan have en noget anderledes lysfordeling end almindelige lysstofrør – det betyder, at placeringen af armaturerne kan være en anden, end den er nu.

- Få udført en lysberegning, der viser fordelingen af lyset i forhold til det inventar med videre, der er i stalden. Det er ikke nok, at den rette lysmængde er til stede som gennemsnit i staldrummet, lokalt for eksempel ved snuden af søerne, skal der også være det lys niveau som reproduktionen kræver – i dette tilfælde 200 lux, forklarer han.

4. Elektronisk kvalitet. Det er rigtig meget en tillidssag i forhold til ens leverandør - Derfor skal du købe hos en leverandør, der har bevist sin duelighed i markedet. Din leverandør skal stå inde for, at de nye lyskilder ikke »forstyrrer« gårdens interne elsystem og elektronik i øvrigt, siger Kurt Mortensen.

5. Sikkerhed. Hvis man mener, at ens bestående armaturer har en restlevetid, der gør dem velegnet til ombygning til LED-lyskilder, skal man være skarp på kravene til ombygning. Det er installatør-arbejde, idet man overtaget armaturets CE-mærkning ved ombygning af armaturet. Derfor skal der sættes en mærkat på armaturet, der fortæller, at det er ombygget til LED og ikke må anvendes til lysstofrør.

- Generelt bør udskiftning af lyskilder udføres systematisk, så man får udskiftet i et helt staldafsnit ad gangen. Det gør det nemmere at udnytte nødvendigt udstyr som stillads, løftegrej eller andre ting man skal have anskaffet for at udføre udskiftningsarbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, forklarer Kurt Mortensen.

Vedligeholdelse 

Også nye lyskilder skal vedligeholdes med rengøring. Selvom en LED ikke bliver så varm som lysstofrør og dermed heller ikke samler helt så meget fluelort, er de alligevel en attraktiv gødeplads for insekter og en sikker samler af støv. 

Så med jævne mellemrum skal armaturer og lyskilder rengøres forskriftsmæssigt. Så er de lysmæssige forudsætninger for et godt arbejdsmiljø og gode produktionsresultater på plads.

- Ved en daglig driftstid på lyset på 8 timer kan tilbagebetalingstiden til nye LED-armaturer versus lysstofrør ofte holdes under 3,5-4 år. Er driftstiden 14-16 timer i døgnet, er tilbagebetalingstiden ofte nede på 2 år. Når du har et konkret tilbud på den nye belysning, kan tilbagebetalingstiden udregnes ret præcist, oplyser Kurt Mortensen.

teba

 

Læs også