Udfasning af zink kan lykkes

Smågrise med diarré og flere tilfælde af hjernebetændelse er blot nogle af de udfordringer, som er opstået i kølvandet på udfasningen af brugen af medicinsk zink. Men konkrete erfaringer viser, at det kan lade sig gøre at afhjælpe problemerne.

Ude i besætningerne skal der sættes maksimalt fokus på vandkvalitet, rengøring, udtørring, hygiejne og fodring.

Af Peter Mark Nielsen, svinekonsulent i Velas

Det gik egentlig meget godt de første tre måneder, efter det sidste sommer ikke længere var tilladt at bruge op til 2.500 ppm zink i pasningen af smågrise.

Da tilladelsen til at bruge medicinsk zink i dansk griseproduktion udløb, og EU undlod at forlænge tilladelsen, bød de første tre måneder faktisk ikke på de helt store problemer. Men de er kommet sidenhen.

Flere døde smågrise

Vi hører fra mange smågrisproducenter, at udfasningen af medicinsk zink har gjort det sværere at passe smågrise, at smågrisene nu oftere får diarré, ligesom der er opstået flere tilfælde af hjernebetændelse. Det betyder, at vi ser flere døde smågrise, mens tilvæksten blandt de øvrige også er dårligere. Ydermere er forbruget af medicin steget, og det er heller ikke i nogens interesse.

Når der så samtidig heller ikke er udsigt, at der er et tilsætningsstof lige på trapperne, som vil kunne afhjælpe problemerne, kan man som smågrisproducent måske godt få lyst til at trække sig selv lidt i håret.

Men det behøver man ikke. Det kan faktisk lade sig gøre at komme uden om problemerne.

Kræver indsats

Vi kan se, at der faktisk er besætninger, hvor det kører godt, og hvor tingene er, som de skal være. Det kan altså lade sig gøre. Dem, som vi snakker med, som lykkes, når i mål, fordi de overholder det, de skal. Det vil sige, at problemet skal løses gennem hårdt arbejde og management. Ude i besætningerne skal der sættes maksimalt fokus på vandkvalitet, rengøring, udtørring, hygiejne og fodring.

Drikkevandet i Danmark er i orden, når det kommer ind på ejendommen, men med tilsætning af medicin i vandet og aquaflow-systemer kan der komme bakterier ind i vandrørene, så som minimum skal vandsystemerne rengøres én gang for hvert hold smågrise.

Efter vask skal stalden udtørres og varmes op, inden der kommer et nyt hold grise ind, og dette skal gøres 100 procent. For at udtørre en stald skal der bruges meget energi og tid. En liter diesel pr. tre kvadratmeter stald skal til for at sikre, at stalden er tør. Husk samtidig, at der går minimum 24 timer, fra du starter gulvvarmen, til betongulvet er varmet ordentligt op. Gulvvarmen skal altså tændes, når du starter med at vaske stalden.

I forhold til fodring skal man huske på, at de fleste foderautomater er lavet til grise mellem 7-30 kg. Derfor er det nødvendigt, at du gør en indsats for, at de mindste grise kan få foder. Det kan du enten gøre ved at bruge langtrug eller guldfodring – alt efter hvad der passer i din stald.

Fakta

De gode råd

  • Der kan opstå bakterier i vandsystemerne – rengør som minimum systemerne én gang for hvert hold smågrise
  • Sørg for, at du efter vask af stalden, får udtørret og varmet op
  • Foderautomater er typisk lavet til større grise. Sørg for, at smågrisene kan få foder ved brug af langtrug eller gulvfodring

Læs også