Går ind for flere minivådområder

Folketingets miljø- og fødevareudvalg var i denne uge ude i virkeligheden for at studere et såkaldt matriceanlæg på Midtfyn.

Folketingets miljø- og fødevareudvalg var meget tilfredse med, hvad de så, da medlemmerne i bogstaveligste forstand gik en studietur på et midtfynsk minivådområde med filtermatrice torsdag eftermiddag.

- Jeg er virkelig glad for den enorme interesse, som landbruget udviser, og vi vil gøre alt for, at der vil være tilskudskroner nok til alle ansøgninger, som vil komme i den runde, der starter inden længe (ny ansøgningsrunde indledes 28. februar, red.).

Sådan lød det fra fødevareminister Mogens Jensen (S), da han og udvalgsmedlemmerne under udflugten til Fyn fik den særlige oplevelse at kunne gå på vandet. Således er vandbassinet i denne form for minivådområder fyldt med flis, der på den både virker som et kulstoffilter, hvor nitrat omdannes til atmosfærisk kvælstof.

Bump på vejen

- Minivådområder er et rigtig godt virkemiddel i bestræbelserne på at reducere udledningen af kvælstof og fosfor effektivt. Derfor skal vi have endnu flere landmænd med. Og som vi har set og hørt her i dag, giver det god effekt, og ejerne er godt tilfredse med tiltaget.

Mogens Jensen erkender, at starten på ordningen ikke har været uden bump på vejen.- Det har alle lært af, og derfor er jeg overbevist om, at næste periode vil gå langt mere smertefrit, blandt andet med en bedre afsynings- og kontrolform, og med mere rådgivning i hele fasen. Vi vil i hvert fald fra ministeriets side stille alle ressourcer ind for, at det bliver så lempeligt og attraktivt som muligt at etablere nye anlæg.

Minivådområder

  • Minivådområder er et af de frivillige virkemidler i Landbrugspakken. Andre kollektive virkemidler er større vådområder, skovrejsning og lavbundsprojekter
  • Landbrugsstyrelsen vurderer, at der skal etableres over 1.000 minivådområder i landet, hvis kvælstofudledningen gennem kollektive virkemidler skal i mål
  • I 2018 ansøgte omkring 40 landmænd om at etablere et minivådområde. Sidste år indløb der 338 ansøgninger, og staten afsatte i alt 193,1 millioner kroner til indsatsen (der er 100 procent tilskud til etableringsomkostningerne)
  • Årets ansøgningsrunde for minivådområder indledes 28. februar 2020

Tilladelse tog et år

Centrovice-formand Torben L. Povlsen var tilfreds med at kunne vise anlægget på Højvang i Ryslinge frem for delegationen, der for de flestes vedkommende aldrig før havde set et minivådområde i funktion. Det inklusive fødevareministeren og udvalgsformand René Christensen (DF).

- De vil gerne have en hurtig handling fra os landmænd, men de fik vidst forståelse for, at det tager tid, fra en ansøgning er sendt, til anlægget står klar til at rense drønvandet, fornemmede den fynske landboforeningsformand, som på sine egne jorde har et matriceanlæg undervejs.

- Jeg ansøgte i april forrige år, og troede tilladelsen ville være på plads om sommeren. Den fik jeg først i februar året efter, så det tog et år. Alt efter vejrliget regner jeg så med, at gravemaskinerne kan gå i gang her til sommer.

erik@landbrugfyn.dk
telefon +45 27 11 81 38

Læs også