Advarer om risici ved BNBO-aftaler

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse ser nu en større viden brede i landbrugskredse om farerne ved at indgå en frivillige aftale med ens kommune om BNBO. Ifølge foreningen kan man som landmand risikere at lave en aftale, der strider mod EU's statsstøtteregler, og derved udløse tilbagebetaling.

Vandmiljø

Side 6

Læs også