Øerne klar til fremtiden

På generalforsamlingen i Skovdyrkerforeningen Øerne glædede formanden, Rudolf Iuel, sig over succes med to nye kampagner til hvervning af nye medlemmer.

Foreningens økonomi og fremtid var centrale emner, da Skovdyrkerforeningen Øerne, tirsdag den 22. oktober hos VKST i Sorø afholdt generalforsamling med efterfølgende regionalt medlemsmøde. Det var den tredje ordinære generalforsamling efter dannelsen af »Øerne« ved fusion af de tidligere skovdyrkerforeninger »Fyn« og »Øst«.

Formanden, Rudolf Iuel, Lundsgaard, Kerteminde, indledte sin beretning med at konstatere, at Skovdyrkerforeningen Øerne for andet år har leveret et tilfredsstillende resultat.

- Omsætningen i foreningen blev lidt under det budgetterede. Den største negative afvigelse i omsætningen kommer fra en skuffende juletræssæson, sagde Rudolf Iuel. Dækningsbidraget fra driften er kun lige under det budgetterede. De forholdsvis store negative afvigelser i dækningsbidraget for juletræer og klippegrønt er således næsten blevet opvejet af positive afvigelser fra de øvrige områder.

Mere skov – færre medlemmer

- Vi har, fortsatte formanden, i regnskabsåret 2018/19 hvervet 44 nye aktive medlemmer med tilsammen 741 ha skov. I løbet af året har 86 aktive medlemmer meldt sig ud  - med et samlet tab af medlemsareal på 458 ha.

- Netto har vi således tabt 42 medlemmer, svarende til en tilbagegang i antal medlemmer på 4,3 procent, og netto hvervet 283 ha, svarende til en fremgang på 1,6 procent. Tallene indikerer dermed, at det især er medlemmer med få ha skov, der har meldt sig ud.

Rudolf Iuel slog fast, at foreningen har været i stand til at udføre ændringer i organisationen samtidig med at holde stift fokus på driften. Og han fortsatte: - Vi må aldrig glemme, at vi er en medlemsorganisation, og at vi skal finde vores berettigelse. Visionen er at skabe det bedst tænkelige grundlag for medlemmernes skovdrift.

To medlemskampagner

I det forløbne regnskabsår har Skovdyrkerforeningen Øerne igangsat to kampagner for at øge medlemstallet.

- Den ene kampagne, forklarede formanden, er en central registrering af årsagen til, at medlemmerne forlader os. Det viser sig, at vi havde en del små medlemmer, der meldte sig ud på grund af stigende kontingenter. Hovedparten af de resterende medlemmer, der har forladt os, har enten solgt skoven eller stoppet med at producere juletræer. Vi har kontaktet alle de udmeldte for at blive klogere på, hvor vi skal forbedre os.

Målet er, at ingen forlader os grundet utilfredshed med vores ydelser.

- Den anden kampagne sigter på at hverve store medlemmer. Dermed har vi nu to varianter af vores kampagne, og det er blevet til tre nye partneraftaler i løbet af året, hvilket må betegnes som en succes.

Økonomi

Skovdyrkerforeningens direktør, Lars Muldbak, forelagde det reviderede årsregnskab, der viste en omsætning på 162 millioner kroner – lidt under det budgetterede. Den største negative afvigelse i omsætningen skyldtes, som nævnt i formandens beretning, en skuffende juletræssæson.

- De negative afvigelser for juletræer og klippegrønt opvejes dog næsten af positive afvigelser fra de øvrige områder i foreningens aktiviteter, påpegede direktøren. Dækningsbidraget fra driften var med godt 21 millioner kroner kun 10.000 kroner under budgettet.

- Resultatet før skat er med 380.000 kroner cirka to tredjedele lavere end forrige år. Men det skyldes ikke-budgetterede fællesudgifter til De Danske Skovdyrkerforeninger (DDS) samt ekstra udgifter i forbindelse med den nye organisation, fastslog Lars Muldbak. Han pegede endvidere på, at hvor egenkapitalen i dag er mindre end fem procent af omsætningen, skal denne øges til mindst 10 procent frem til 2015.

Forslag og valg

Blandt de indkomne forslag til vedtægtsændringer m.v. – som alle godkendtes -  kan nævnes, at foreningens daglige leder fremover benævnes »direktøren« i stedet for »skovrideren«. Desuden registreres binavnet »Skovdyrkerne Øerne a.m.b.a.«

Til bestyrelsen nyvalgtes Hans Christian Teisen, Stubbekøbing, og Anne Marie Nymann, Roskilde. De afløser Lars Holst-Frederiksen, Mørkøv, og Ole Holst Henriksen, Ugerløse, der ikke ønskede genvalg. Øvrige valg var genvalg.

Efter generalforsamlingen gav direktør i interesseorganisationen Dansk Skovforening, Jan Søndergaard, en orientering om foreningens politiske arbejde – samt præsenterede den nye debatbog »Klimaskoven«.  

 

Læs også