Høstoverblik: Godt i gang med høsten i hele landet

Mejetærskerne er i denne uge blevet luftet i vinterbyggen i alle landsdele. Effektivt Landbrug har bedt en række konsulenter fortælle, hvordan høsten er kommet fra start i deres område.

Nordjylland så småt i gang

LandboNord, planteavlskonsulent Eske Harboe Laursen:
- Heroppe er vi kun så småt kommet i gang. Hvis jeg siger, at 5 procent af vinterbyggen er høstet, er det nok højt sat. Men hvis vejrudsigten holder, kommer der formentlig godt gang i høsten i næste uge.
- Til gengæld står her nogle pumpegode afgrøder, og jeg har heller ikke hørt nogen landmænd klage. Det plejer at betyde, at det er godt.
- Det eneste minus, jeg kan se, er, at der også står godt med græsukrudt rundt omkring. Så hvis man ikke skal ud og høste i de her dage, hvor bygerne ser ud til at komme i vejen, så kunne man gå en tur i marken og se, hvor ukrudtet står, så man kan få styr på det til næste år.

Rimeligt udbytte i Sønderjylland

LandboSyd, chefkonsulent Helge Lorentzen:
- Der er nogle, som er helt færdige med at høste deres vinterbyg, men der er store lokale forskelle på, hvor langt folk er. Der mangler formentlig 20-30 procent af vinterbyggen.
- Jeg vil betegne udbyttet som rimeligt, men ikke vanvittigt højt. Jeg har snakket med landmænd, som har været udsat for kraftig tørke – blandt andet på Nordals – og derfor er meget skuffede over udbyttet. Andre har været pænt tilfredse med, hvad de har fået ind.
- Vores egne forsøg med vinterbyg har givet pæne udbytter, der lå over sidste år, men med 82,6 hektokilo i Årslev og 84,7 hektokilo i Snogebæk havde vi alligevel forventet mere, især i Snogebæk.
- Mens udbyttet måske kunne have været højere, har det også en værdi, at høsten har været nem og hurtigt overstået.
- Tørken i april og maj har sat sit præg, for regnen i juni var ikke meget mere, end hvad der fordampede, mens vi heller ikke har fået mere end 10 millimeter i juli. Det betyder også, at mange hvedemarker lige nu bare står og visner. Umiddelbart ser det ligeså slemt ud som sidste år.

25 procent høstet i Østjylland

LMO, planteavlskonsulent, Jakob Ulstrup:
- I forhold til vinterbyggen er folk kommet i gang rundt omkring, men det er så også det. Mit bud på, hvor meget der er høstet, når vi når til lørdag, vil være 20-25 procent.
- Ud fra hvad jeg har set og hørt, tyder alt på, at det bliver et år med forholdsvis normale udbytter.

Over middel i Midt- og Vestjylland

Sagro, afdelingsleder for salgsafgrøder Christian Hansen:
- Jeg vil tro, at vi er et sted mellem halvt og trekvart færdige med vinterbyggen, og også godt fremme med frøgræsset. Så med fire-fem gode høstdage mere vil jeg tro, at folk er færdige i vores område.
- Selvom der var tørt i april og maj, gjorde det kølige vejr, at markerne ikke blev brændt så voldsomt af, som man kunne frygte. Derfor ser det også ud til at være gode udbytter. Ud fra de meldinger, jeg har fået, er mit bud, at udbytterne er middel eller over middel. Blandt andet fordi vinterafgrøderne trods alt har fået en god overvintring.
- Vårsæden og hveden ser ud til at stå rigtig stærkt i vores område, hvor vi i forhold til andre dele af landet måske har været begunstiget af lettere sandjord og en anelse mere vand.

Pæne udbytter på Fyn

Centrovice, teamchef for planteavl, Jens Kristian Ege Olsen:
- Her på Fyn er der meget store forskelle på, hvor meget og hvor lidt nedbør, der er kommet de forskellige steder, men umiddelbart vil jeg vurdere, at folk er kommet meget godt fra start med vinterbyg og frøgræs. Ligesom sidste år ser det ud til, at vintersæd og frøgræs klarer sig godt.
- Fredag formiddag manglede der måske 20 procent af vinterbyggen, og vi hører om relativt pæne udbytter. Jeg har blandt andet snakket med en landmand, der på en tyndbenet jord har høstet syv tons pr. hektar. Det var han meget godt tilfreds med.
- Nu venter vi spændt på vinterhveden og vårbyggen. Her synes jeg, der er sket en enorm udvikling den sidste uges tid, og det ser ud til at blive en lidt tidligere høst end forventet.

Overraskende normalt på Sjælland

AgriAdvice, planteavlskonsulent Hans Jørgen Bak:
- Frømæssigt er vi langt her på Sjælland, og for vinterbyggens vedkommende vil størstedelen være væk, når ugen er omme.
- Udbytterne på vinterbyg har været overraskende normale, når man tænker på, at den ikke kan lide frost i april og tørke. Vi ligger i et spænd fra 7 til 10 tons pr. hektar. I Østsjælland ligger det primært fra 7 til 8,5, mens de højere udbytter er blevet høstet i den sydlige del.
- Nogle har haft lidt udfordringer i forhold til vækstregulering, fordi man måske ikke var kommet ud i tide og på grund af tørkesituationen ikke turde gøre noget. Det har givet en del lejesæd, men heldigvis har det vist sig primært at være på grund af velvære. Kornet har lagt sig ned, fordi der virkelig har været noget at komme efter. Det bliver formentlig samme scenarium med hveden.
- Det forholdsvis gode resultat på vinterbyggen tegner godt i forhold til de mere traditionelle kornarter, som man formentlig begynder at høste i slutningen af næste uge.
 

Læs også