Klar til høst – vær opmærksom på…

Planteavls- og oplandskonsulent Lars Åge Klausen fra Agrovi giver gode råd til, hvad man specielt skal være opmærksom på i høst.

Lars Åge Klausen, planteavls- og oplandskonsulent i Agrovi, giver gode høstråd.
Mange steder er høsten godt i gang, andre steder lader den vente på sig, eller måske rettere, kommer man i gang med høsten til det, man normalt kalder normal høsttid.
I den sammenhæng lyder det fra Lars Åge Klausen, planteavls- og oplandskonsulent i Agrovi, at afgrøderne – flere steder også meget lokalt – står meget uregelmæssigt.
- På en og samme mark kan der i lavninger stå grønne afgrøder, samtidig med at der på den lidt højere liggende jord står helt høstklare afgrøder. Derfor skal man nogle steder ud ad flere omgange for at høste marken.
 

Risiko for brand

Med knastørre kornmarker mange steder, opfordrer Lars Åge Klausen til største forsigtighed, når der skal høstes.
- Vi skal tage risikoen for brand meget alvorligt og sørge for at få renset og dermed holde mejetærskeren så ren som muligt. Det er en af de bedste måder til at modvirke brand.
- Videre kan jeg kun opfordre til, at man har ildslukningsudstyr med og har gennemtænkt, hvad der skal ske, hvis uheldet er ude.
 

Vitale indstillinger

Høst er også lig med indstilling af mejetærsker. Herom lyder det fra Lars Åge Klausen:
- Jeg tror, med den tørke vi har haft og ud fra det, vi kan se i markerne, at mange vil opleve marker med mange små kerner, mens man nok ikke skal forvente, at afskallede kerner bliver et problem i år. Måske snarere knækkede kerner.
- Når man går i gang med at høste, skal man hele tiden være meget opmærksom på, hvad der ligger på jorden bag maskinen og indstiller mejetærskeren derefter. Er aksene tærsket rene og er der spild af kerner?
Lars Åge Klausen understreger, at man også skal være opmærksom på, hvad der ligger i tanken. Ligger der afskallede, knækkede eller bugsprængte kerner, og er der hele aks, der ikke er tærsket?
- Når det er sagt, betyder det også, at man skal agere efter det, man ser og oplever. Det kan derfor godt være, at man skal skifte indstilling af maskinen flere gange i løbet af den tid, man bruger i døgnet på at høste. Man skal måske også skifte indstilling, når man er kørt fra en mark til en anden, selv om de ligger op ad hinanden.
 

Atypisk høstforløb

Når Lars Åge Klausen nævner døgnet og ikke dagen skyldes det forventning om et atypisk høstforløb.
- I et normalt år venter man med at gå i gang med at høste til sidst på formiddagen og så kører til duggen falder om aftenen. Sådan bliver det formentlig ikke i år, hvor alt er knastørt, vurderer han og tilføjer:
- Man kan med måske begynde meget tidligt om morgenen eller sidst på natten, da duggen kan være med til at »holde sammen« på kernerne og give et bedre høstflow. Dermed kan det nogle steder også blive nemmere at tærske eksempelvis byggen ren og modvirke stakrester.
Konsulenten fortæller videre, at de der i år, hvor der sandsynligvis bliver halmmangel og vil sælge halm, skal sikre sig ikke at smadre halmen ved presning.
 

Læs også