Ensilage-plast skal nok klare kulden

I det kolde vejr fristes nogen måske til at dække ensilage af til flere dage end normalt. Men selvom det er koldt, er der stadig risiko for uønsket mikrobiel aktivitet bag snitfladen, hvis man ikke passer på, pointerer mælkeproducent.

Bjarne Højgaard, mælkeproducent på »Kokkegaarden« på Helgenæs, ser ikke de store problemer i at udtage grovfoder fra silo trods kulden.

Streng kulde med temperaturer på minus 10-20 grader er selvfølgelig en udfordring for ensilage-folien. Polyethylen er råvaren i ensilagefolie, og i polyethylen er viskositeten ligesom i andre olieprodukter temperaturafhængig.

Den lækre, smidige folie, der blev lagt på siloen en varm sommereftermiddag, er pludselig blevet glasagtig og svær håndterbar på en iskold februardag, hvor der udtages ensilage fra silo.

Lars Telling, Skandinavisk Landbrugsplast, der rådgiver DLG omkring wrapfilm og ensilagefolie, er dog ikke bange for kold plastik. Han er sikker på, at ensilagefolien nok skal holde til håndteringen i forbindelse med foderudtag fra silo.

Svækket styrke

Den er ikke nær så stærk, som den var i den varme periode, men kravene er heller ikke så store.

- Folien bør kunne klare åbning af silo, afskæring af plastik og lukning af silo uden at briste. Produkter som f.eks. Profi, Green Cover og andre højkvalitetsfolier skal nok klare kulden, siger han.

Den største gene ved den stive kolde folie er efter hans mening, at bortskaffelsen og den øvrige håndtering er upraktisk og besværlig.

- Hvis nogen skulle finde på at hoppe rundt på ensilagestakken, vil risikoen for at ødelægge noget naturligvis være større den kolde vinterdag. Folierne skal ikke unødig belastes på de kolde dage, slutter Lars Telling

Fugle-møde i ensilagesilo

Bjarne Højgaard, mælkeproducent på »Kokkegaarden« på Helgenæs, ser ikke nogen større problemer med ensilage-folien trods de lave temperaturer.

Men krager og råger og enkelte måger terroriserer hans ensilageplads i denne tid, raser han.

- Det virker som om, at alle egnens fugle har valgt at fouragere hos os. Det er klart, at når frost og sne dækker hele området heromkring, så er vores ensilageplads lækkerier, fortæller mælkeproducenten.

Han har net over alle sine siloer, så man undgår skader på ensilagen.

- Det er den store mængde fugle-ekskrementer, der er en naturlig følge af de mange fugle, der generer. Vi skraber og gør rent. Jeg kan ikke holde ud at se vores fine grovfoder blive inficeret med fugle-ekskrementer. Vi gør os umage med at lave grovfoder – ingen skal skide på det!  Faktisk har jeg engageret en lokal jæger til at skræmme fuglene væk, forklarer landmanden.

Ingen grund til at fyre for fuglene

Hos en anden landmand, Jens Kristian Jensen, Aars, er der pænt ryddet op foran snitfladen i siloerne.

Det lægger han stor vægt på, ligesom omhyggelighed ved udtagning af ensilagen. Og sådan er det både sommer og vinter. I det kolde vejr fristes nogen til at dække ensilage af til flere dage end normalt. Men selvom det er koldt, er der stadig risiko for uønsket mikrobiel aktivitet bag snitfladen, hvis man ikke passer på, påpeger han.

- Aktiviteten resulterer i varmedannelse, selvom den ikke så let bemærkes. Og der er ingen grund til at fyre for fuglene. Når man kun dækker af til en eller to dage ad gangen, kommer der mere ensilage-energi ind til køerne, siger Ann Zaar Christensen, der er salgskonsulent hos DLG.

Læs også