Koens metanudledning kan reduceres med genomisk selektion

Det er nødvendigt at inkludere metan i avlsmål – eller inkludere det gennem et korreleret træk som restfoderindtag – hvis metanudledningerne skal reduceres, viser forskningsprojekt.

Det er nødvendigt at inkludere metan i avlsmål – eller inkludere det gennem et korreleret træk som restfoderindtag – hvis metanudledningerne skal reduceres.

Det viser resultater fra et internationalt projekt ifølge Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG) på Aarhus Universitet.

Projektleder ved QGG, Coralia Manzanilla Pech, er begejstret for projektresultaterne:

- Hvis vi vil reducere metanudledningerne i malkekvæg, er det på tide at handle, for eksempel ved at finde en måde, hvorpå vi kan inkludere metan i avlsmålet eller i et effektivitetsindeks, forklarer hun på centerets hjemmeside.

- Det er imidlertid ekstremt vigtigt at fortsætte med at måle metan. Vi har brug for flere dyr og registreringer af data for at kunne estimere mere præcise parametre, men vi er godt på vej, konkluderer hun.

Genomisk selektion

En måde, hvorpå man kan reducere metanudledninger, er ifølge forskerne at selektere for dyr med en lavere udledning ved at bruge genomisk selektion.

Ifølge forskerne tillader restmetan selektion af dyr med lav metanudledning uden at kompromittere andre økonomisk vigtige træk.

- Inkludering af fodereffektivitet i avlsmålet kunne reducere metan yderligere, hedder det i artiklen.

- At tilføje en negativ økonomisk værdi for metan kunne facilitere en betydelig reduktion i metanudledninger mens en forøgelse af mælkeproduktionen fastholdes.

Læs også