Vær opmærksom på kommende lovkrav

To staldbesøg i Hobro og Erslev gjorde en række mælkeproducenter klogere på de kommende lovkrav, der træder i kraft til sommer. Det gælder blandt andet, at alle køer skal have adgang til en kobørste og at nykælvere skal have en ædeplads pr. ko.

Som en forlængelse af »Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg« (tidligere »Lov om hold af malkekvæg«, red.) kommer en række krav, som træder i kraft enten til sommer eller i 2024. Formålet med kravene er at få endnu mere dyrevelfærd ind i de eksisterende kvægstalde.

Inden jul havde KvægXperten, BK Nord og Seges inviteret til to staldbesøg – et i Hobro og et i Erslev, hvor der blev sat fokus på de ting, som landmanden skal forholde sig til.

I Erslev foregik staldbesøget ved Søren K. Nielsen, som har 250 malkekøer.

Alle køer skal have adgang til en kobørste

Fra 1. juli skal alle køer have adgang til en kobørste, der kan rotere.

- At den kan rotere betyder, at den har et led, som gør, at den kan rotere, sagde Vibeke Fladkjær Nielsen, som er specialkonsulent ved Seges. Hun konstaterede samtidig, at det skal være en kobørste, som opfylder koens behov for hudpleje.

Hun nævnte eksemplet med en kobørste i en kæde, som godt nok kan rotere, men ikke kan opfylde koens behov for hudpleje, fordi den ikke yder modstand mod koen.

- Men det er ikke ensbetydende med, at en roterende kobørste skal have en motor, så I må ud på markedet og kigge på, hvad der er. Hvis man ikke er villig til at betale for en motor, så må man se, hvad der er. I skal være meget kritiske. Kan den her give koen nok modstand?

De eneste steder, som efter lovkravet ikke skal have en kobørste, er i sygebokse, enkeltkælvningsbokse og i seperationsafsnittet, hvor dyrene går og venter på en inseminør eller en dyrlæge og herefter lukkes ud i koholdet igen.

- Så har I fem goldkøer i et hold, så skal de have en kobørste, fordi alle køer skal have afgang til en kobørste. Hvis I har en golko til at gå, skal den også have adgang til en, påpegede Vibeke Fladkjær Nielsen.

Ungdyr skal også kunne udføre hudpleje, men må gerne gøre det med en stationær kobørste.

Robert Pedersen, som er bygningskonsulent ved BK Nord i Aalborg, fastslog, at det er enormt vigtigt at tænke over placeringen af kobørsten, så den for eksempel ikke kommer til at være i vejen for kotrafikken i stalden.

Der skal opsættes en kobørste for hver 50 malkekøer.

Én ædeplads pr. nykælver

Til sommer skal alle nykælvere have én ædeplads pr. ko. En ko er nykælver i 12 dage, eller indtil koen er fysiologisk reetableret.

- Hvis du har en ko, hvor du tænker, at hun er da okay efter ti eller otte dage, må du gerne lukke hende ud. Du må også holde hende derinde i 21 dage, det bestemmer du selv. Det eneste, du skal tænke på, når du lukker den her ko ud, er, om hun er klar til, at Fødevarestyrelsen kommer på besøg i morgen? Så pas på med at flytte nogle køer, som ikke er klar, forklarede Vibeke Fladkjær Nielsen.

Kravet om én ædeplads pr. nykælver gælder 24 timer i døgnet og er 70 centimeter for stor race og 45 centimeter for lille race.

En ædeplads pr. ko for nykælvere i AMS-stalde er udskudt til 2029.

 

Krav trådt i kraft

Flere krav er allerede trådt i kraft, blandet andet at køer, kvier og kalve, som går i en sengebåsestald, skal have en sengebås hver.

Man skal også have en sygeplads pr. 100 køer. Og en ledig sygeplads til kvierne. En sygeplads er ikke en sygeboks eller et sygeafsnit, men en plads som kan etableres.

- En sygeplads kan bare være fire bigballer i laden, sagde Vibeke Fladkjær Nielsen fra Seges.

Man skal være opmærksom på, at selvom loven foreskriver, at man skal kunne etablere en sygeplads, så vil man få en bøde, hvis man har et dyr, som skulle have været i en aflastningsboks, og det ikke er sket, fordi at det så vil være dyrevelfærdsloven, som træder i kraft.

Krav til kvægstalde 

I 2022 skal du implementere disse krav på din bedrift:

 • Alle køer skal have adgang til en kobørste
 • Max. seks køer pr. drikkekop
 • Alle nykælvere skal have én ædeplads pr. ko
 • Kalve i grupper og ungdyr skal kunne udføre hudpleje via en stationær børste

I 2024 skal du implementere disse krav på din bedrift:

 • Syge og tilskadekomne malkekvæg skal kunne opstaldes i enkeltsygebokse, hvis det er nødvendigt
 • Arealkrav ved enkelt- og fælles sygeboks
 • Gulvet på opsamlingspladsen skal være eftergiveligt
 • Krav om max. antal køer pr. ædeplads
 • Max. 10 køer pr. meter drikkekar
 • Kælvningsfaciliteter i form af enkeltkælvningsbokse og fællesforberedelsesbokse
 • Ko og kalv skal gå sammen i 12 timer efter kælvning
 • Fuldspalter er ikke længere tilladt på malkekvægsbedrifter
 • Arealkrav til ungdyr i fællesboks
 • Ungdyr skal have forhold, der opfylder deres naturlige ædestilling
 • I slagtekalvebesætninger skal der være et modtagerafsnit

Kilde: Seges

 

Læs også