Stigende interesse for vinterafgræsning

Et stigende antal andelsejere hos Danish Crown Beef udviser interesse for vinterafgræsning – et inspirationskatalog fra Center for Frilandsdyr skal hjælpe dem med at sikre gode forhold i vinterhalvåret.

For kødkvægsproducenter kan helårsafgræsning være en til tider svær disciplin. Det sætter Friland fokus på i deres seneste nyhedsbrev.

Ikke alene skal afgræsningsarealerne have rigeligt med græs og plantevækst – eller dyrene skal tilbydes supplerende foder – for at sikre tilstrækkelig trivsel, påpeger de og fortsætter:

Som producent skal man også sikre egnet ly og læ til dyrene, hvilket kan være både dyrt og kompliceret – især, hvis ens dyr afgræsser arealer og naturtyper under Naturbeskyttelseslovens §3, hvor det hverken er tilladt med permanente hytter og lækonstruktioner eller supplerende udfodring, bliver det påpeget.

Alternativer efterlyses

Hos Danish Crown Beef vil man ifølge nyhedsbrevet gerne inspirere andelsejere med ambitioner om helårsafgræsning til praktiske og omkostningseffektive alternativer til dyre, mobile hytter og/eller opførelsen af nye staldanlæg til overvintring indendørs.

Et ønske, som passer godt med et igangværende projekt hos Center for Frilandsdyr. 

Friland oplyser, at der i første omgang udarbejdes et inspirationskatalog med en række eksempler på kødkvægsproducenter rundt om i landet, der på forskellig vis er lykkedes med at sikre dyrene ordentlige forhold i årets kolde og våde perioder.

- Lige nu er vi i gang med projektet Ly og Læ, hvor formålet er at vise løsninger til ly og læ i vinterperioden til kødkvæg. Det kan både være dyr, der går på naturarealer eller andre arealer. Vi efterlyser derfor eksempler fra producenter, der er lykkedes med at skabe gode, brugbare løsninger, som de gerne vil dele med kollegerne, siger Kirstine Flintholm Jørgensen, Project Manager i Center for Frilandsdyr til nyhedsbrevet.

Skiftende forhold gør det svært at efterleve krav

Vinterafgræsning er ifølge Friland en god måde at understøtte biodiversitets- og naturplejeprojekter på – hvilket er helt i tråd med eksempelvis Friland Naturpleje-konceptet fra Danish Crown.

Mange producenter afgræsser §3-naturtypearealer, hvor der som nævnt er en række restriktioner på både fodring og opstilling af permanent læ.

- Fødevarestyrelsen kører netop nu en kontrolkampagne i kødkvægbesætningerne, hvor de blandt andet ser på, om dyrene er sikret mod vind og vejr og har adgang til et tørt leje, fortæller Kirstine Flintholm Jørgensen.

Her vurderes dyrene og forholdene fra gang til gang. Så selvom forholdene omkring dyrene blev godkendt året forinden, hvor vinteren var mildere, er det ikke givet, at forholdene godkendes med det vejrlig, vi har haft nu. Her vurderes, om dyrene kan finde et tørt leje og har et fornuftigt hårlag og huld.

- Det er derfor vigtigt, at du kan sikre dyrene, at de har forhold, der lever op til kravene om ly, læ og tørt leje. Du skal have en foranstaltning, som kan dække behovet, og det vil vi gerne hjælpe med at finde en brugbar, praktisk og omkostningseffektiv løsning på, siger Kirstine Flintholm Jørgensen.

 

Læs også