Mælkeprisen er høj, men hold alligevel øje med udgifterne

Den kommende tid kræver et fokus på en lav fremstillingspris.

Figuren viser udviklingen af prisen på energi, foder og gødning siden 2015, det er tydeligt at der siden 2020 har været en opadgående trend. Kilde Danmarks Statistik Selvom gælden i landbruget har været svagt faldende igennem de seneste år, er andelen af rentetilpasningslån steget markant. Med den stigende inflation kommer der også rentestigninger. Kilde: Danmarks Statistik Arkivfoto: Tenna Bang

Af Maria Falkesgaard Jørgensen, kvægkonsulent i Velas

Med den nuværende mælkepris kan det være svært at se, hvorfor man skal snakke om omkostninger og forsigtighed. Efteråret er over os, og vi ser i år produktionsbudgetter med fine dækningsbidrag på køerne. Det er uden tvivl dejligt at se, men - der er et men.

Selvom produktionsbudgettet medregner priserne på foder som, på trods af tendens til faldende priser, stadig er på et meget højt niveau, så er der flere omkostninger, der skal betales.

Dækningsbidraget skal således blandt andet betale energi, løn og gæld. Ifølge Danmarks Statistik er prisen for elektricitet, gas og andet brændsel steget med 46,8 procent fra august 2021 til august 2022. De prisstigninger, vi så i 2021/2022, svarer til prisstigningerne, der har været igennem de seneste 10 år (fra 2012-2021).

Prisudvikling

Kigger vi på udviklingen af prisen på energi, foder og gødning siden 2015, er det tydeligt, at der siden 2020 har været en opadgående trend. Prisen på kunstgødning er steget med 30 procent, og prisen på foder er steget med 12 procent i 2021.

Arbejdskraft og specielt kvalificeret arbejdskraft er også en mangelvare, og med krigen i Ukraine er denne situation forværret. Når der er mangel på arbejdskraft, stiger prisen for arbejde også. Den ledighed, vi ser nu, tangerer snart bundrekorden fra 2008. Dette betyder, at der kommer lønstigninger. Og sidst lønnen steg lige så meget som nu, var for 13 år siden.

Rentestigninger

Selvom gælden i landbruget har været svagt faldende igennem de seneste år, er andelen af rentetilpasningslån steget markant. Med den stigende inflation kommer der også rentestigninger, og disse kan komme til at have stor betydning for bundlinjen de kommende år. Hvis man har låst nogle lån fast mens renten var lav, er man heldigvis knap så udfordret af dette scenarie.

Arbejd mod en lav fremstillingspris

Vi ser ind i en uvis tid, men det er stadig de samme ting, der gør sig gældende for at opnå den størst mulige robusthed på bedrifterne:

Øg fodereffektiviteten

Sørg for at have sunde og holdbare dyr med en lav dødelighed

Lav en god kvalitet grovfoder og lav nok af det, så indkøb minimeres

Reducer mængden af opdræt for at spare på det dyre foder

Arbejd mod at opnå mulige tillæg med fokus på de lavest hængende frugter

Læs også