bannerPos

Afgræsning kræver gode hegn

Øget afgræsning vil på nogle bedrifter kræve, at man igen skal til at opsætte hegn og overveje hvilken type afgræsning og foldtype, der passer bedst til bedriftens afgræsningsstrategi og arrondering.

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
19-06-2020 21:05
Overvej hvilken type afgræsning og foldtype, der passer bedst til bedriftens afgræsningsstrategi og arrondering.

Flere og flere mælkeproducenter overvejer at genoptage afgræsning i takt med, at forbrugerne efterspørger mælk fra køer på græs. Også introduktionen af den statslige hjertemærke-ordning, hvor der netop er et krav om afgræsning, spiller ind.

Afgræsning kræver imidlertid, at man igen skal til at opsætte hegn og overveje hvilken type afgræsning og foldtype, der passer bedst til bedriftens afgræsningsstrategi og arrondering.

Vi har bedt agronom og kvægstaldsspecialist Helge Kromann, Byggeri & Teknik I/S i Herning, om at komme med sine bud på nogle generelle råd og retningslinjer for valg af hegn.

Han forklarer, at man typisk opdeler hegn til indhegninger i kategorier. F.eks. hegn til faste indhegninger og folde (flerårige), hegn til storfoldsafgræsning på omdriftsmarker (etårige) og hegn til stribegræsning (flytbart).

Valg af spændingsgiver

- I Danmark vil de fleste indhegninger være el-hegn. Derfor skal man vælge en spændingsgiver, der er tilpasset de aktuelle forhold. Både med hensyn til hegnets længde og den øvrige belastning hegnet udsættes for hen over året med afledning på grund af bevoksning og fugt om efteråret, råder Helge Kromann.

Derfor bør man hellere vælge en spændingsgiver, der er for stor end for lille.

- Det er også en god ide af have en vis overkapacitet, hvis hegnet med tiden skal udvides, lyder rådet.

Vælg nettet til større hegn

El-hegn fås både til net-tilslutning og batteridrift.

- Men til større indhegninger bør der altid vælges spændingsgiver til net-tilslutning, pointerer Helge Kromann.

Skal man etablere hegn langt fra ejendommen, og uden mulighed for tilslutning, vil batteridrift, der evt. forsynes fra solpaneler eller en lille vindmølle være et godt alternativ.

Spændingsgiverens ydelse opgives normalt i spænding (volt) og i ladeenergi (joule elle millijoule).

- Normalt skal spændingsgiveren opretholde en udgangsspænding på mindst 2.000 volt på hegnet, for at dyrene ikke skal miste respekten for indhegningen. De fleste hegn har dog en højere udgangsspænding, forklarer Helge Kromann.

På store indhegninger bør udgangsspændingen være over 5.000 volt, så spændingen på den fjerneste del af hegnet ikke kommer under 3.000 volt, tilføjer han.

Effekten er vigtig

Man skal også have fokus på ladeenergien, som er et udtryk for, hvor stor en effekt spændingsgiveren kan yde.

- Her spiller længden på hegnet en væsentlig rolle. Til kvæg skal spændingsgiveren have en effekt på 4–15 joule afhængig af trådlængden, forklarer Helge Kromann.

Spændingsgivere på batteri vil typisk ligge med en ladeenergi på 0,5–2,5 joule, der passer til mindre indhegninger.

- En anden vigtig ting ved spændingsgiveren er jordingen. Noget der ofte bliver forsømt. Det er vigtigt, at leverandørens anvisning følges. Det kan nogle gange være nødvendig med mere end et jordspyd, lyder rådet. 

jll@effektivtlandbrug.dk

telefon 63 38 25 48

Hvordan kommer unge i gang som landmænd?

Topkærgaard i Kasted nord for Århus dannede rammerne, da Favrskovegnens LandboUngdom og Økologisk Landsforening inviterede unge kommende landmænd til møde om generationsskifte og etablering i landbruget.

SLF henter virksomhedsrådgiver hos LandboSyd

SLF har pr. 1. august ansat Henning V. Boldsen som virksomhedsrådgiver. Han kommer fra en lignende stilling hos LandboSyd.

Vestjyllands Andel får fire nye afdelinger

Vestjyllands Andel har udvidet forretningen med fire nye afdelinger fra Bedsted i Thy til Gesten i Sønderjylland.

Spildevand er problemet

Flere medier har bragt historien om, at kvælstof fra landbruget er skyld i iltsvind i de indre danske farvande. Men i virkeligheden er det fosfor fra byernes spildevand (menneskegylle), der er årsagen.

Tilskud kan forbedre naturen og sikre en indtægt i Natura 2000-områder

Nu åbner en tilskudsordning til særlige Natura 2000-områder. Det kan forbedre naturværdien og samtidig give mulighed for tilskud til naturpleje, vurderer natur- og projektkonsulent i Agri Nord, Kirsten Badawi Plesner.

Årets særlige indsats: Indstil nu

Kender du en svineproducent, som gør en særlig indsats for dansk svineproduktion? Så er det nu du kan indstille ham eller hende til prisen »Årets særlige indsats«.

Travlhed før høst

Det er ikke kun serviceværkstederne, der summer af travlhed før høsten. Også lagerfolkene har travlt med at lægge ekstra stumper på hylderne, så de kan holde deres kolleger i serviceafdelingerne og kunderne forsynede i den travle tid.

Ujævn prisudvikling på det europæiske svinemarked

Mens de sydeuropæiske lande melder om overvejende stabile noteringer, falder slagtesvinenoteringerne i Mellemeuropa nogle steder meget.

DeLaval køber milkrite | InterPuls

DeLaval har foretaget yderligere investeringer for fremtidens løsninger inden for mælkeproduktion og service ved at overtage Milkrite | InterPuls fra Avon Rubber.

- Regnvejret redder det økologiske tredje slæt

De seneste dages regn er faldet på et tørt sted for de økologiske græsproducenter.Første slæt, som blev høstet omkring den 18-20 maj, har høj fordøjelighed men kommer til kort på proteinindholdet, viser de første prøver. 
Side 1 af 1872 (37439 artikler)Prev1234567187018711872Next