bannerPos

Bedre forhold for udegående dyr om vinteren

Miljø- og Fødevareministeriet har nu meldt ud at reglerne for udegående dyr bliver ændret. Arkivfoto: Tenna Bang

Henning K. Andersen

Journalist
30-09-2019 11:39
Fødevarestyrelsen har netop udsendt nye tilpassede retningslinjer for udegående kreatur i vintervejr. De understøtter en høj dyrevelfærd og bedre sikkerhed for, hvordan reglerne overholdes hos de landmænd der har kreaturer gående ude om vinteren.

Det er først og fremmest dyrenes tilstand der danner grund for kontrollens afgørelse af forholdene om vinteren. Det indskærpes i de nye tilpassede retningslinjer for udegående kreatur i vintervejr, som Fødevarestyrelsen netop har udsendt.

- Retningslinjerne ser meget fornuftige ud, og imødekommer de fleste af de udfordringer som vi i lang tid har arbejdet for at få fjernet. Det væsentligste når vi taler om udegående dyr om vinteren er, hvordan dyrene har det, siger Ida Storm, der er sektordirektør hos Seges Kvæg.

Med de nye retningslinjer indskærpes det, at det er dyrenes tilstand der danner grund for kontrollens afgørelse af forholdene om vinteren. Der skal altså være mindre fokus på et isoleret krav om læskur eller tæt skov som dyrene kan gå ind i. 

- Med forslaget ser der ud til, at blive en bedre anerkendelse af, at nogle kvægtyper som for eksempel Skotsk Højlandskvæg og Angus er meget robuste racer, der som udgangspunkt trives langt bedre på udearealer om vinteren, end på stald, siger Ida Storm.

For sunde robuste dyr med godt huld og godt hårlag, der er tilvænnet til at gå ude stilles der ifølge Fødevarestyrelsen præciserede retningslinjer ikke et konkret krav om læskur eller tæt skov som dyrene kan gå ind i, hvis dyrene sikres græsdækkede arealer, et tørt leje og muligheden for at finde læ. Men er der ugunstige vejrforhold, og kan disse krav ikke opfyldes, så skal der stadig være adgang til læskur.

Også Per Bundgaard, bestyrelsesmedlem i Økologisektionen, Landbrug & Fødevarer og medlem af Seges' udvalg for Naturpleje og Kødkvæg, glæder sig over at Fødevarestyrelsen har reageret på landmændenes frustrationer over de nuværende regler. Økologisektionen har blandt andet indhentet erfaringer fra kontrolordninger for udegående kvæg i Sverige, og det har været positivt for både myndigheder og landmænd, at se hvilke krav og muligheder der findes andre steder.

- Vi har de seneste år haft en række kontrolsager, hvor landmand med god dyrevelfærd, fine robuste dyr og gode arealer har fået underkendt deres produktion, med et krav om efterfølgende træk fra krydsoverensstemmelseskontrollen, fordi der ikke var et læskur på arealet. Retningslinjerne har gjort landmændene usikre og derfor er det særdeles glædeligt, at Fødevarestyrelsen nu har præciseret, at dyrevelfærden ikke forudsætter et læskur eller en lukket nåleskov, og ikke mindst, at det anerkendes, at landmanden kan flytte sine dyr til ekstra beskyttende forhold, hvis vejrforholdene bliver så dårlige, at de kompromitterer dyrenes velfærd, siger han.

Både Per Bundgaard og Ida Storm ser frem til en vinter, hvor kontrollører og erhvervet er enige om, dyrevelfærden og behovene for de udegående kvæg om vinteren. 

- Det bliver en gevinst for både kvæg, kontrollører og landmænd, siger Ida Storm.

Fakta:
Dyr der går ude om vinteren skal være:
•    Robuste og være tilvænnet til at gå ude.
•    Være ved godt huld og have et godt og tæt hårlag.
•    Dyrene skal være rene og have adgang til et tørt leje.
•    Der skal være græsdækkede arealer. 
•    Dyrene skal have mulighed for at finde læ, fra de naturlige forhold på stedet, evt. suppleret af managementtiltag.
•    Hvis dyrene opholder sig ude, uden adgang til særligt beskyttende forhold, så skal de straks flyttes, hvis vejret bliver dårligt. 

Robot gør dyrkning af roer rentabel

Firmaet Farmdroid har med deres markrobot FD20 skabt mulighed for blandt andet at dyrke økologiske roer, da robotten både sår og renholder marker på op til 20 hektar.

Vi står enestående stærkt

Mens eksempelvis tyske landmænd samles i dyb frustration til demonstrationer, fordi de ikke kan finde nogen venner, står vi i Danmark enestående stærkt, lød det fra formanden for Landbrug & Fødevarer på svineproducenternes årsmøde i går.

Tyske landmænd sendte fælles opråb til nationen

Tusindvis af landmænd fik politikerne i tale under landsdækkende traktordemonstrationer i går. Effektivt Landbrug var med, da landmændene i Slesvig-Holsten afviklede deres arrangement i Rendsborg.

Debatten på svinekongressen er uskøn

Der er for meget negativitet i debatten på svinekongressen. Tag nu ja-hatten på, lød opfordringen fra svineproducenten Jonas Würtz under debatten.

Harsk kritik regnede over formand på grund af tabt millionretssag

Formand Erik Larsen for Seges Svineproduktion fik hårde ord med på vejen fra henholdsvis formanden og næstformanden fra Danske Svineproducenter. Blandt andet på grund af hele balladen om DanBred og Danish Genetics samt den tabte retssag mod Ulrik Lundgaard fra Solvang Svineavl, som blev tilkendt syv millioner kroner.

Henrik Biilmann ny direktør i VikingGenetics

Nordisk kvægavlsforening, VikingGenetics, har udnævnt den hidtidige direktør for Friland A/S, Henrik Biilman, som administrerende direktør fra 1. februar 2020.
Side 1 af 1667 (33325 artikler)Prev1234567166516661667Next