bannerPos

Bedre forhold for udegående dyr om vinteren

Miljø- og Fødevareministeriet har nu meldt ud at reglerne for udegående dyr bliver ændret. Arkivfoto: Tenna Bang

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
30-09-2019 11:39
Fødevarestyrelsen har netop udsendt nye tilpassede retningslinjer for udegående kreatur i vintervejr. De understøtter en høj dyrevelfærd og bedre sikkerhed for, hvordan reglerne overholdes hos de landmænd der har kreaturer gående ude om vinteren.

Det er først og fremmest dyrenes tilstand der danner grund for kontrollens afgørelse af forholdene om vinteren. Det indskærpes i de nye tilpassede retningslinjer for udegående kreatur i vintervejr, som Fødevarestyrelsen netop har udsendt.

- Retningslinjerne ser meget fornuftige ud, og imødekommer de fleste af de udfordringer som vi i lang tid har arbejdet for at få fjernet. Det væsentligste når vi taler om udegående dyr om vinteren er, hvordan dyrene har det, siger Ida Storm, der er sektordirektør hos Seges Kvæg.

Med de nye retningslinjer indskærpes det, at det er dyrenes tilstand der danner grund for kontrollens afgørelse af forholdene om vinteren. Der skal altså være mindre fokus på et isoleret krav om læskur eller tæt skov som dyrene kan gå ind i. 

- Med forslaget ser der ud til, at blive en bedre anerkendelse af, at nogle kvægtyper som for eksempel Skotsk Højlandskvæg og Angus er meget robuste racer, der som udgangspunkt trives langt bedre på udearealer om vinteren, end på stald, siger Ida Storm.

For sunde robuste dyr med godt huld og godt hårlag, der er tilvænnet til at gå ude stilles der ifølge Fødevarestyrelsen præciserede retningslinjer ikke et konkret krav om læskur eller tæt skov som dyrene kan gå ind i, hvis dyrene sikres græsdækkede arealer, et tørt leje og muligheden for at finde læ. Men er der ugunstige vejrforhold, og kan disse krav ikke opfyldes, så skal der stadig være adgang til læskur.

Også Per Bundgaard, bestyrelsesmedlem i Økologisektionen, Landbrug & Fødevarer og medlem af Seges' udvalg for Naturpleje og Kødkvæg, glæder sig over at Fødevarestyrelsen har reageret på landmændenes frustrationer over de nuværende regler. Økologisektionen har blandt andet indhentet erfaringer fra kontrolordninger for udegående kvæg i Sverige, og det har været positivt for både myndigheder og landmænd, at se hvilke krav og muligheder der findes andre steder.

- Vi har de seneste år haft en række kontrolsager, hvor landmand med god dyrevelfærd, fine robuste dyr og gode arealer har fået underkendt deres produktion, med et krav om efterfølgende træk fra krydsoverensstemmelseskontrollen, fordi der ikke var et læskur på arealet. Retningslinjerne har gjort landmændene usikre og derfor er det særdeles glædeligt, at Fødevarestyrelsen nu har præciseret, at dyrevelfærden ikke forudsætter et læskur eller en lukket nåleskov, og ikke mindst, at det anerkendes, at landmanden kan flytte sine dyr til ekstra beskyttende forhold, hvis vejrforholdene bliver så dårlige, at de kompromitterer dyrenes velfærd, siger han.

Både Per Bundgaard og Ida Storm ser frem til en vinter, hvor kontrollører og erhvervet er enige om, dyrevelfærden og behovene for de udegående kvæg om vinteren. 

- Det bliver en gevinst for både kvæg, kontrollører og landmænd, siger Ida Storm.

Fakta:
Dyr der går ude om vinteren skal være:
•    Robuste og være tilvænnet til at gå ude.
•    Være ved godt huld og have et godt og tæt hårlag.
•    Dyrene skal være rene og have adgang til et tørt leje.
•    Der skal være græsdækkede arealer. 
•    Dyrene skal have mulighed for at finde læ, fra de naturlige forhold på stedet, evt. suppleret af managementtiltag.
•    Hvis dyrene opholder sig ude, uden adgang til særligt beskyttende forhold, så skal de straks flyttes, hvis vejret bliver dårligt. 

L&F indkalder til stormøde om vand på markerne

Landbrug & Fødevarer indkalder til stormøde på grund af de store mængder regn, der skaber problemer for danske landmænd. Kommuner og stat må tage ansvar, lyder det.

Pattevasker sørger for ens forberedelse hver gang

Hos mælkeproducent Knud Erik Therkildsen fra Djursland har investeringen i en pattevasker gjort, at køerne forberedes ens til hver eneste malkning, tre gange i døgnet. Det betyder blandt andet, at de 200 køer hurtigere lægger mælk ned og i dag kan malkes hurtigere end tidligere.

Er Miljøministeriet til skade eller gavn for landdistrikterne?

Dønningerne efter 1968 medførte en favorisering af den boglige skole. En ny intellektuel klasse opstod, som var nødt til at kassere den mere naturnære og erfaringsbaserede viden for at få lebensraum.

Fra næste uge begynder fremrykningen

Forud for påsken er der behov for at rykke et stort antal grise frem, og det begynder allerede fra næste uge.

Får fast forankring på Falster

Rådgivningsvirksomheden Agrovi, der tæller tre kontorer på Sjælland, har nu købt fast ejendom på Falster og udvider medarbejderstaben.

Stormøde om oversvømmelserne

Mange parcelhusejere, sommerhusejere og landmænd oplever dagligt kampen mod de massive mængder vand, som ikke i tilstrækkeligt omfang bliver håndteret af myndighederne. Der er brug for, at de tager deres ansvar omkring vandløbene alvorligt, og sikrer bedre mulighed for gennemstrømning. Derfor indkalder Landbrug & Fødevarer, Danske Vandløb samt Ålauget GST - Gudenåen - Silkeborg - Tange Sø til stormøde om de massive oversvømmelser, som vi ser landet over.

Jubilæumsdyrskue i Horsens

Der satses igen i år på nye og spændende aktiviteter for gæsterne på Dyrskuepladsen i Horsens.

De første tegn på økonomiske corona-effekter

Var man i tvivl om, at der ville være en vækstmæssig regning at betale for coronavirusudbruddet, så kan nye tal måske overbevise, lyder det fra Nykredit.
Side 1 af 1775 (35496 artikler)Prev1234567177317741775Next