Foderdetektiv sætter tal på observationerne

Ved at sætte tal på de vigtigste tjekpunkter inden for foder og fodring, vil kvægrådgiverne i D&K Gruppen give landmanden et mere konkret redskab til at få øje på indsatsområder og måle om indsatsen virker.

De fleste kvægrådgivere har nogle tjekpunkter, som de altid kigger efter og holder øje med både hos nye og kendte kunder. Nogle er tal, og findes i DMS Dyreregistrering, mens andre er noget, der skal ses, røres eller testes på bedriften.

De sidstnævnte er oftest dem, der er tungestvejende, når der skal tages beslutninger, og hos kvægrådgiverne i D&K Gruppen har man samlet de vigtigste tjekpunkter inden for foder og fodring, som er »hands-on« ude på bedriften, i én samlet pakke. De kalder det for Foderdetektiven.

- Det jeg godt kan lide ved Foderdetektiven er, at den sætter noget i system, som vi allerede gør i forvejen, forklarer Vibeke Duchwaider, rådgiver i D&K Gruppen.

Konkrete tal

Foderdetektiven giver landmanden nogle tal i en samlet rapport med resultaterne. Det er ikke sådan en rapport med statistiske sikre p-værdier, men en stikprøve af tingenes tilstand den dag, rådgiveren er på besøg.

- Mælkeproducenten vil opleve, at vi har konkrete tal på vores observationer, i stedet for at vi udtaler uspecifikke udsagn som: »køerne er lidt tynde i maven«, eller »dit foder kunne godt tåle lidt mere blandetid«. I stedet laver vi for eksempel gødningsscore hos køerne og foderscore på foderbordet, og så videre, forklarer kvægrådgiver Dorte Brask-Pedersen.

Alle observationer og målinger bliver samlet i én rapport, når besøget er slut. Her fremgår de 2-3 væsentligste indsatsområder identificeret ud fra rådgiverens iagttagelser på besøget.

Staldblind

Det handler om at få åbnet øjnene for de steder, hvor landmanden selv er blevet en smule staldblind, forklarer rådgiverne.

- Vores forventning er, at mange vil tænke, når de står med rapporten i hånden, at de egentlig godt vidste mange af tingene, men nu har de det sort på hvidt. Samtidig har de nu nogle konkrete tal, som de kan måle på igen senere, for således at vurdere om de afledte handlinger egentlig har effekt, fortæller Dorte Brask-Pedersen

Foderdetektiven er en systematisk gennemgang af foder og dyr, og der er ikke noget hokuspokus i de metoder, der bliver brugt, eller hvordan de forskellige målinger laves.

- Der er faktisk rigtig mange sælgere inden for branchen, der er supergode til at gå ud og lave nogle konkrete målinger, og få det nedskrevet på papir, selvfølgelig med det formål at få solgt nogle af deres varer. Det er vi ikke for fine til at indrømme, at vi har ladet os inspirere af. Vores mål er at gøre det nemt for mælkeproducenten at se, hvor de vigtigste indsatser er, fortæller Vibeke Duchwaider.

Goldkøer og ensilage

Mange steder er det goldkøer og ensilage, hvor der kan være brug for en ekstra indsats. Her bliver goldkøernes urin-pH tjekket, hvor det kan lade sig gøre og giver mening. Goldkøernes beskaffenhed har stor betydning for deres præstation, når de kælver, så heri er en vigtig del af foderdetektivens opgave.

En anden ting er ensilagestakkene. Pakningsgraden er en rigtig god forklarende faktor for, hvorfor der mange steder må kasseres ensilage på grund af mug og skimmel. Dette leder igen til varmedannelse på foderbordet mange steder.

- I stedet for at sige, »stakken virker lidt løs«, kan vi nu sætte tal på, og det giver noget mere konkret at snakke om, og følge op på, uddyber Vibeke Duchwaider.

En del af detektiv-gennemgangen er desuden at måle temperaturen i stakkene, hvilket også afslører varmedannelse i stakken, som direkte kan ledes hen til uønsket mikrobiel aktivitet. En anden helt konkret ting, er en gennemgang af fuldfodervognen, som ifølge Vibeke Duchwaider er staldens vigtigste maskine, men som desværre stadig af og til bliver alt for slidt, inden det opdages.

Går rundt selv

I disse Corona-tider ser D&K-gruppen Foderdetektiv-konceptet som ekstra meningsfuldt, fordi den ikke kræver, at landmanden er til stede, og der er ikke behov for at komme ind og sidde på et kontor eller inde ved køkkenbordet.

- Du kan helt slippe for at få os ind i huset eller staldkontoret, og vi lover ikke at give hånd, griner Vibeke Duchwaider, og understreger, at man i rådgiverskaren på fem mand nu stadig alle er sunde og raske.

- Vi skal selvfølgelig have en introduktion til bedriften, hvis vi ikke har været der før, så vi ved hvor goldkøerne er og så videre, men ellers foretrækker vi faktisk også gå rundt selv og foretage de forskellige opmålinger og optegnelser.

- Rapporten kan vi lave fra bilen og sende med det samme, forklarer hun.

Foderdetektiven er tænkt som et supplement til den rådgivning, der normalt fås på bedriften.

- Med Foderdetektiven er der ingen, der har stirret sig blind på tallene, idet den starter mellem køerne og på foderbordet. Vi anerkender dog i høj grad styrken af at supplere observationer med eksempelvis foderkontroller, eller grundig gennemgang af bedriften registreringer omkring goldning og opstart i laktation. Derfor kan dette tilvælges og give en endnu stærkere analyse, fortæller Dorte Brask-Pedersen.

cc

Foderdetektiven

Det sætter Foderdetektiven tal på:

Ensilagestakke og siloer

- Tjekker udseende: Er der synlig mug og råd? Varmedannelse?

- Måler pakningsgraden i siloer eller stakke

- Temperatur i én eller flere stakke

Foderbord hos malkende køer

- Blandingsgrad

- Partikeludfald

- Græsbolde

- Foderbordmanagement: Er foderet jævnt fordelt og er der foder på foderbordet altid?

- Ædeadfærd

Fuldfodervogn

- Gennemgang af fodervognen, tjek for slid med mere

Malkende køerne

- Gødningsscore på 10-15 procent af malkende køer tilfældigt udvalgt

- Variation i gødning

- Huld (Tilpas, højt eller lavt)

Goldkøer

- Foderrationen

- Blandingsgrad

- Partikeludfald

- Foderbordmanagement: Er foderet jævnt fordelt og er der foder på foderbordet altid?

- Urin pH på 8-10 goldkøer

Foderdetektiven kan også omfatte foderkontrol og analyse af goldkodata fra DMS.

Læs også