Hold øje med mælkens frysepunkt

Der er flere fordele ved at holde mælkens frysepunkt så lavt som muligt, råder Seges.

Overraskende mange mælkeproducenter har mælk med et højt frysepunkt, men de færreste er opmærksomme på det. Det skriver Seges.  

Og selvom Arla ikke længere afregner efter frysepunkt, men udelukkende efter værdistof (fedt og protein) i mælken, bør du stadig være opmærksom på at undgå ekstra vandtilblanding i mælken, som kan give det høje frysepunkt, mener videnscentret.

- Vand i mælken er uønsket af flere grunde. For det første er der ingen økonomi i at transportere ekstra vand ind på mejeriet for derefter at skulle trække det ud af mælken. Den anden og måske langt mere væsentlige grund er, at vi ikke ved, hvad det er for noget vand, der tilblandes mælken, skriver specialkonsulent Helge Kromann.

Undgå vand i mælken

  • Hvis malkeanlægget tømmes for mælk ved opsugning af vand, skal der ikke bruges mere vand end anvist af leverandøren af malkeanlægget
  • Sørg for, at malkeanlægget tømmes for vand efter vask
  • Tjek ofte, om udskillerne er helt tømt efter vask
  • Tøm mælkepumpeledningen, inden den sættes på tanken
  • Tjek, at drænventiler ikke er lukket til og ude af funktion
  • Mælkerør rundt i malkestalden, og især ved indløbet i udskilleren, må ikke have bagfald
  • Tjek, at køletanken drænes helt efter vask

Kilde: Seges

 

Dermed er det også udvist, om det ekstra vand faktisk er rent, eller om det kan indeholde rester af rengøringsmidler, fordi malkeanlæg eller køletank ikke bliver tilstrækkeligt drænet efter rengøring. Det kan ifølge konsulenten også være vand fra en utæt pladekøler, der siver over i mælken med et indhold af kølervæske.

- Alle sammen ting, som vi absolut ikke ønsker at finde i vores fødevarer efterfølgende, understreger han.

Gå efter lavt frysepunkt

Mælkens frysepunkt bør som udgangspunkt ligge under -0,519 grader celsius forklarer Helge Kromann – og gerne lavere. For jo tættere frysepunktet er på 0 grader celsius, desto mere vand er der i mælken. Der kan dog være stor forskel fra besætning til besætning samt fra ko til ko. Nogle besætninger ligger med et naturligt højt frysepunkt, hvilket kan skyldes både fodring og genetik.

- På Seges modtager vi en alarm, hvis den enkelte leverandørs frysepunkt har været højere end -0,509 grader celsius i en periode over tre måneder. Når frysepunktet ligger over det, er der med stor sandsynlighed sket en vandtilblanding af mælken.

I en daglig produktion på eksempelvis 7.500 kg mælk vil der med et frysepunkt på 0,509 grader celsius være 245 liter vand i tanken, vurderer Helge Kromann.

Når kvalitetsrådgiverne på baggrund af alarmen kommer ud på et frysepunktsbesøg, er de ofte i stand til at finde fejlen ved gennemgang af malkeanlæg og køletank.

Ved et frysepunktsbesøg tages der ligeledes mælkeprøver af et antal køer for at finde besætningens »sande« frysepunkt, hvilket betyder mælkens frysepunkt, inden det påvirkes af eventuelt vandtilblanding fra anlægget. Samtidig tages der prøver af mælken før og efter pladekøleren, så man også får tjekket, om den er tæt.

dbj

Læs også