bannerPos

Jo tidligere 1. slæt, jo mere stængeldannelse i 2. slæt

Høstes græsset under/efter skridning, vil græsset i højere grad fortsætte en vegetativ vækst med mere bladvækst. Intervallet mellem 1. og 2. slæt skal derfor tilpasses græssets udviklingstrin ved første slæt, så der ved tidligt 1. slæt kun skal være 21-25 dage og ved sent 1. slæt op til 28-35 dage, lyder anbefalingen fra Seges.

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
15-05-2020 21:53
Vær opmærksom på, at et tidligt 1. slæt betyder kortere interval til 2. slæt, lyder det fra Seges.

Skal. Skal ikke.

I denne uge har vi her i spalterne bragt eksempler på mælkeproducenter og rådgivere, der kører forskellige slæt-strategier. Nogle hælder til et tidligt slæt, mens andre hellere afventer.

Fra Seges lyder det i den debat, at man under alle omstændigheder skal være opmærksom på, at jo tidligere, man tager 1. slæt, jo mere stængeldannelse vil der være i 2. slæt.

Konklusionen er derfor, at intervallet mellem 1. og 2. slæt skal tilpasses græssets udviklingstrin ved første slæt.

Tidligt 1. slæt i år

Seges henviser til, som vi også har beskrevet i ugens aviser, at høsten af 1. slæt i år flere steder i landet er startet tidligere end normalt – både kalendermæssigt, men også i forhold til græssets udvikling.

- Det har også betydning for 2. slæt. Græssets udviklingstrin på slættidspunktet har stor betydning for, hvordan græsset vil fortsætte væksten til næste slæt, pointerer specialkonsulent i grovfoder, Torben Spanggaard Frandsen, Seges Afgrøder & Produktion i KvægNyt nr. 10.

Torben Spanggaard Frandsen henviser til, at høstes græsset før begyndende skridning, vil græsset fortsætte den reproduktive vækst og øge tendensen til stængeldannelse – jo tidligere 1. slæt, jo mere stængeldannelse i 2. slæt.

- Høstes græsset under/efter skridning, vil græsset i højere grad fortsætte en vegetativ vækst med mere bladvækst. Intervallet mellem 1. og 2. slæt skal derfor tilpasses græssets udviklingstrin ved første slæt, så der ved tidligt 1. slæt kun skal være 21-25 dage og ved sent 1. slæt op til 28-35 dage, lyder anbefalingen.

3. slæt til opdrættet

Ved både tidligt 1. og 2. slæt »frigives« 1-2 uger af vækstperioden, pointerer specialkonsulenten.

Denne periode kan, pointerer han, med fordel bruges til forlængelse af slætintervallet til 3. slæt, da fordøjeligheden af 3. slæt i forvejen ofte er for lav til malkekøer, og dette slæt kan derfor målrettes opdrættet.

- Du kan bruge værktøjet Slætgræs-strategi på Landbrugsinfo til at teste din slætstrategi, anbefaler Torben Spanggaard Frandsen.

jll@effektivtlandbrug.dk

telefon 63 38 25 48

Soja rydder skov, men det gør halvdelen af supermarkedets produkter også

Diskussionen om bæredygtigheden af soja stikker dybere end Danmarks grisestalde. Den handler om det globale fødevaresystem, som vi alle er en del af, og alle har ansvar for at ændre.

Overbormester aflyser planlagt udledning til Øresund

Først blev de planlagte udledninger af 290.000 kubikmeter spildevand til Øresund rykket til efteråret. Nu er de blevet endelig aflyst. Forsyningsselskab arbejder på at finde alternative løsninger.

Ekstra penge sat af til at opspore jordforureninger, der truer vandmiljøet

- Vi har desværre mange tusinde jordforureninger spredt ud i hele Danmark, siger miljøminister Lea Wermelin (S), der nu sætter ind for at finde 50 til 100 af dem.

Lav hollandsk mælkepris kan ramme den danske

I den kommende periode er risiko for nedjusteringer af den danske mælkepris med 7-14 øre, vurderer AgroMarkets.

Visionært anlæg vil reducere landbrugets klimabelastning

Organic Fuel Technology arbejder på at have første produktionsanlæg, der kan omdanne blandt andet halm til gas, olie og biokul, hvor gødningsværdien er bevaret, klar i januar 2021.

Usikkerhed om 20 procent-regel ved generationsskifter

Hovedreglen om, at en ejendom kan handles i familien til den offentlige ejendomsværdi plus/minus 15 procent bliver den 1. juli til en 20 procent-regel. Men det er usikkert, om reglen overhovedet kan bruges ved generationsskifter, påpeger rådgivningsselskab.

Lantmännen præsenterer guldrandet kvartalsregnskab

Den svenske landbrugskoncern Lantmännen har sendt regnskabet for første kvartal af 2020 ud, og det har vist et overskud på 447 millioner svenske kroner.

NIR i bagagerummet giver skarpere beslutninger

Et transportabelt NIR-apparat giver kvægrådgiver Jesper Rask Pedersen svar på tørstof, protein og meget mere i græs, majs og foderblandinger nu og her.
Side 1 af 1851 (37015 artikler)Prev1234567184918501851Next