bannerPos

Sænk malkefrekvensen ved afgoldning

For første gang har et dansk forskningsprojekt sat fokus på udfordringer ved at afgolde højtydende malkekøer. Arkivfoto: Tenna Bang
27-10-2020 11:38

Budskabet er klart efter forskningsprojekt om afgoldning af højtydende malkekøer: Sænk malkefrekvensen, men ikke foderniveauet.

Efter foreløbige resultater fra et projekt ved AU Foulum tyder alt på, at den bedste måde at sænke mælkeydelsen ved afgoldning på, er at reducere malkefrekvensen frem for foderniveauet, skriver Aarhus Universitet.

I forskningsprojektet indgik i alt 60 højtydende malkekøer, som de sidste syv dage før afgoldning blev fordelt på fire forsøgsbehandlinger:

- Brat afgoldning med uændret foderniveau og uændret malkning – altså to gange i døgnet.

- Gradvis afgoldning med uændret foderniveau, men reduceret malkning – altså en gang i døgnet

- Gradvis afgoldning med reduceret fodring - 30 procent halm, energioptag nedsat med 50 procent - men uændret malkning

- Gradvis afgoldning med både reduceret fodring og reduceret malkning

Der er blevet observeret på køerne i perioden fra 14 dage før afgoldning til syv dage efter.

- I vores undersøgelse har vi medtaget nogle afgoldningsstrategier, som typisk anvendes i praksis, og undersøgt deres virkning på køernes stofskifte, spændt yver og mælkeløb, adfærd og sultfølelse, fortæller seniorforsker Mogens Larsen, der har været projektleder for undersøgelsen, der har fundet sted på Danmarks Kvægforskningscenter.

Udfordringer ved reduceret fodring

Resultaterne viser, at køernes mælkeydelse i hver af forsøgsbehandlingerne faldt med cirka 30 procent for hver forsøgsfaktor (reduceret foderniveau eller reduceret malkefrekvens, red.) alene i forhold til før afgoldning.

I gruppen hvor både foderniveauet og malkefrekvensen blev reduceret samtidigt, faldt køernes mælkeydelse med 45 procent. Især reduktion af foderniveau gav anledning til mindre mælkeløb og spændt yver. 

Selv ved den moderate reduktion i foderniveau, så forskerne tegn på fysiologisk ubalance med en markant stigning i blodets indhold af frie fedtsyrer, samt tegn på sult.

- På baggrund af disse resultater, hvor køerne allerede ved en moderat nedgang i energioptagelse viser tegn på sult, så tyder alt på, at den bedste måde at sænke mælkeydelsen ved afgoldning på, er at reducere malkefrekvensen frem for foderniveauet, siger Mogens Larsen.

- Vores klare anbefaling til landmanden er derfor at bibeholde foderniveauet helt frem til sidste malkning, når der afgoldes, men til gengæld at sænke malkefrekvensen til én gang dagligt, konkluderer han.

Der er ikke tidligere sat danske forskningsprojekter i søen med fokus på problemer i forhold til at afgolde højtydende malkekøer, selvom det er en væsentlig del af management i malkekvægsbesætninger.

cc

Nye tilskudsmuligheder til energioptimering på landbrugsbedrifter

I første kvartal af 2021 bliver det igen muligt at søge tilskud til at gennemføre energibesparende tiltag i virksomheder. Tilskuddet kommer fra Energistyrelsens nye erhvervspulje, som afsætter 605 millioner kroner i tilskud til energieffektiviseringer i det kommende år.

Vandets pH betyder overraskende meget for midlernes effekt

- Det er en øjenåbner at se, hvad regulering af sprøjtevandets hårdhed betyder for virkning af midlerne. Det kan for eksempel reducere forbruget af glyphosat, fortæller planteavlskonsulent Bente Andersen.

Vores klimaregnskab understreger behovet for grøn omstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune er begyndt at inddrage landbrug, skovbrug og affald i sit klimaregnskab. Det tegner et knapt så grønt billede af kommunen, der er i dialog med landbruget for at indfri sit mål om at blive 100 procent fossilfri i 2040.

Det er ekspropriation

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et høringssvar om regeringens nye lovforslag, der skal legalisere aflivning af alle mink.

Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv

Miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt sine embedsmænd om at vurdere, hvorvidt der var hjemmel i loven til at tage beslutning om at grave døde mink ned uden miljøgodkendelse. I Miljøstyrelsen har man ellers allerede vurderet, at der er hjemmel i loven til beslutningen.

Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider

Flere landmænd i Slagelse Kommune må ikke bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen vil beskytte grundvand, der samtidig bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien.
Side 1 af 1984 (39678 artikler)Prev1234567198219831984Next