Valgte Geamalkerobotsystem for dyrenes skyld

Selvfølgelig spiller pris og effektivitet ind, når man køber malkerobotter for at optimere og udvide produktionen. Men også andre aspekter har betydning.

Men for Anne-Dorthe og Andreas Døssing handlede valget af Gea Dairyrobot fra Klindt Staldteknik ligeså meget om hensynet til den enkelte kos velfærd.

- Vi interesserer os rigtig meget for, at det enkelte dyr har det godt. Med Gea`s Dairyrobot kan vi øge opmærksomheden omkring den enkelte ko og dens trivsel. Herved kan vi sætte ind så tidligt som muligt, hvis der er et eller andet med koen.

Andreas og Anne-Dorthe mødte hinanden på landsbrugsskolen i Dalum. De er forældre til Victoria på 4 år og Alexander på 10 måneder og får både familieliv og gården til at gå op i en højere enhed. Det er blot halvandet år siden, at Anne-Dorthe og Andreas Døssing købte Stakkehavegård i Jernhyt ved Vojens. 

Det unge par havde drevet en anden og mindre gård på Falster i 6,5 år. Med fælles interesse i kvæg er de på flere måder i gang med at sætte nye og højere standarder for malkekvægsbesætninger.

Anne-Dorthe og Andreas Døssing har blandt andet så stor succes med avl og forædling, at salg af befrugtede æg både herhjemme og i udlandet er blevet en forretning for Stakkehavegård. Produktionen med 240 malkekøer er siden overtagelsen i foråret 2018 også kommet i vejret fra godt 9000 kilo mælk pr. ko til 12.000 kilo årligt. Det er blandt andet sket ved at ændre køernes liggeunderlag til sand, og på den måde øge dyrenes trivsel. Deres mål er at komme op på 13.000 kilo pr. ko.

- Nu var vi så klar til næste skridt. Nemlig udskiftning af de cirka 10 år gamle malkerobotter. Vi havde fået tre tilbud hjem, da vi ringede til Michael fra Klindt Staldteknik for at spørge til en sand-gyllepumpe. Derigennem kom snakken ind på malkerobotter fra Gea, som han forhandler og servicerer. Så nu står de her. Sand-gyllepumpen købte vi selvfølgelig også, fortæller Andreas Døssing.

Anne-Dorthe og Andreas Døssing investerer godt 5 millioner kroner i ombygning af løsdriftsstalden og installering af 6 malkerobotter af mærket Gea Dairyrobot. De er dermed klar til at udvide besætningen til
370 køer henover det næste halve år. Inden de besluttede sig for et anlæg fra Klindt Staldteknik, var de med Michael på gårdbesøg i Tyskland for at se et tilsvarende anlæg. Parret hæftede sig ved dens  støjsvaghed, en hurtigere og bedre påsætning af pattekopperne, og at anlægget er mere energibesparende sammenlignet med andre malkerobotter på markedet. 

- Gea Dairyrobot systemet er samtidig enestående ved, at vi ikke kun har fået en meget bedre overvågning af køerne. Den måler oveni koens aktivitets mønster, ædetid og drøvtygning. Hermed opnår vi en større opmærksomhed omkring trivslen på den enkelte ko.

- Yderligere har den celletalsmåling på hver enkelt kirtel. Derved er vi i stand til at separere mælken fra netop den inficerede kirtel fra den øvrige mælk. Ofte er det blot en enkelt kirtel, der er inficeret. Det er
tilladt, så længe koen ikke er i antibiotika behandling. Et lavere celletal har stor betydning for mejeriets afregning på vores mælk, siger Anne-Dorthe og Andreas Døssing.

Læs også